CONTENTS
 

B4-ISITES2017ID1 A Survey on Software Quality Using Smart Systems
M. Fatih Adak

C3-ISITES2017ID3 Küçük Ölçekli Sarsma Tablası Test Modelleri için Uygun Ölçeklendirme Katsayısının Araştırılması
Özge Şahin, Naci Caglar, Erkan Çelebi

C2-ISITES2017ID4 On Construction of 7x7 Involutory Circulant Matrices
Mehmet Ozen, Samet Aydogdu

A10-ISITES2017ID5 Thermal Control of Turksat 3U Nanosatellite
Murat Bulut, Ömer Refik Sözbir, Nedim Sözbir

B3-ISITES2017ID6 Designing Multi-layered Articial Neural Networks for Risk Analysis of Lung Cancer Disease
Umut Kaya, Atınç Yılmaz, Ediz Saykol

A2-ISITES2017ID11 Kömür Atıklarının Farklı Değerlendirilmesi
Rahmi Kocaman, Serkan Ateş, Hasan Toprak, Birsen Kocaman

C7-ISITES2017ID12 Teaching Engineering Curriculum for Non-Native English Students: Challenges and Possible Solutions
Atef Ata

A9-ISITES2017ID14 Lattice parameter effects on the magnetic properties of the binary Ni/Bi alloy
Mustafa Keskin, Numan Şarlı

C1-ISITES2017ID18 SWOT (GZFT) Uygulaması ile Karabük Demir Çelik Sektörünün Analizi
Erkan Sami Kokten, Abdullah Karakaya

C2-ISITES2017ID19 İşletmelerde Stok Yönetimi Üzerine Bir Araştırma
Gamze İlgün, Erkan Sami Kokten, Günay Özbay

B8-ISITES2017ID24 Genexpro Tools Uygulaması ile Yolculuk Tahmin Analizleri
Gizem Teloren, Hakan Aslan

C3-ISITES2017ID25 Electroencephalographic Signaling Approach in Detecting Moods of People
Fatih Basciftci, Çiğdem Afacan

A2-ISITES2017ID28 Analysing Railway Substructure And Superstructure By Using Finite Element Methods And Dimensioning Of Track Components
Hakan Guler, Emir Yalcin Aksop

C3-ISITES2017ID29 Bisiklet Yollarının Belirlenmesi Ve Kapasite Analizlerinin Yapılması
Zuhal Tiftik Köseoğlu, Hakan Güler

A5-ISITES2017ID30 Nikel esaslı Waspaloy’un farklı soğutma/yağlama şartları altında WC takımlarla frezelenmesinde kesme kuvvetlerinin araştırılması
Çağrı Vakkas Yıldırım, Turgay Kıvak, Fehmi Erzincanlı

A5-ISITES2017ID31 Inconel 718’in Sialon Esaslı Seramik Kesicilerle Frezelenmesinde Minimum Miktarda Yağlamanın (MQL) Yüzey Pürüzlülüğü Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Turgay Kıvak, Çağrı Vakkas Yıldırım, Ulvi Şeker

C3-ISITES2017ID35 TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK OPTİMİZASYON ÇALIŞMALARI: SAKARYA İLİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA
Serkan Karaca, Hakan Güler

A9-ISITES2017ID36 Effect On The Particle Size On Sintered Clay-based Geopolymer Material Properties
Gökhan Görhan, Gökhan Kürklü

B4-ISITES2017ID38 An İnvestigation of Interactive Whiteboard Use
Meryem Fulya Görhan, Aysan Şentürk

C3-ISITES2017ID39 Asi Nehri Yatağının Taşkın Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi
Pinar Küçük, Emrah Doğan, Osman Sönmez, Fatma Demir

C3-ISITES2017ID42 Özel Hastane Seçim Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Değerlendirilmesi ve Kocaeli İli Uygulaması
Zerrin Aladağ, Selen Avcı, Betim Çelik, Atakan Alkan

A5-ISITES2017ID43 AISI 304 Çeliğinin Lazer ile Kesilmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi
Faruk Mert, Murat Tunç, Gökhan Sur

C1-ISITES2017ID45 Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kapsamında Taş Mastik Asfalt (TMA) Uygulamaları ve Performanslarının Karşılaştırılması
Irfan Sanlier, Irfan Pamuk

A10-ISITES2017ID46 New Methodology of Multi-Disciplinary Energy Auditing of Buildings in Azerbaijan
Mammadov Nurmammad, Akbarova Samira

A11-ISITES2017ID47 The Effects of Green Purchasing and Supply Policies on Enterprises’ Competitiveness in Clothing Sector
Seher Kanat, Turan Atılgan

A11-ISITES2017ID48 Evaluation of Textile and Clothing Sector with Regard to Sustainability
Turan Atılgan, Seher Kanat

C1-ISITES2017ID52 Berkitme Levhalı ve Kaynaklı Kolon - Kiriş Birleşimlerinin Deneysel Olarak Yapısal Davranışının İncelenmesi
Ahmet Necati Yelgin, Emrah Kaçmaz

C1-ISITES2017ID53 Dört Kenarından Ankastre Mesnetlenmiş Berkitmesiz Dikdörtgen Çelik Levhaların Taşıma Davranışları
Ahmet Necati Yelgin, Uğur Külekçi, Akın Özmen

A6-ISITES2017ID54 Talaşlı İmalat Süreçlerinde Kriyojenik Soğutma Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
Necati Uçak, Adem Çiçek

A2-ISITES2017ID55 Numerical Solutions of the Burgers Equations by Using Iterative DQM
Zekeriya Girgin, Faruk Emre Aysal, Hüseyin Bayrakçeken

C7-ISITES2017ID57 Dönüşüm Simülatörü Tasarımı
Fahri Vatansever

A9-ISITES2017ID58 Determination Of Physical And Mechanical Properties Of Reinforced Concrete Steels During High Temperature
Gökhan Kürklü, Gökhan Görhan

A3-ISITES2017ID61 Institutions And Institutions Who Support The Farmers Using Agricultural Grants And Subsidies In Agricultural Production In Turkey
Dilehan Avşar, Gökhan Avşar

A9-ISITES2017ID62 Acoustic Phononic Crystals with Square-Shaped Scatterers for Two-Dimensional Structures
Oral Oltulu, Amirullah Mamedov, Mehtap Demir, Selami Palaz, Ekmel Ozbay

C3-ISITES2017ID63 Process Improvement and Kaizen Study: An Application in a Tire Company
Çağın Karabıçak, Gülşen Akman, Burcu Özcan, Sedat Karabıçak

B8-ISITES2017ID65 Sakarya Toplum Taşıma Sistemi için CBS Uygulamalı Otobüs Durağı Optimizasyonu
Hakan Kocaman, Hakan Aslan

C3-ISITES2017ID66 DA-DA Konvertörlerin Euler-Lagrange Modellemesi ve Pasif Olma Temelli Denetimi
Nedim Aktan Yalçın, Fahri Vatansever

B2-ISITES2017ID67 Güncel Evrimsel Algoritmalarla IIR Filtre Tasarımları
Yiğit Çağatay Kuyu, Fahri Vatansever

B4-ISITES2017ID69 Web Tasarımında Flat Tekniğinin Kullanılmasıyla Mobil Etkilerinin İncelenmesi
Ahmet Burdurlu, Muhammet Gümüşsoy, Fatih Başçiftçi

B8-ISITES2017ID71 Sinyalize Kavşaklarda Meydana Gelen Taşıt Gecikmelerinin VISSIM Simülasyon Modellenmesi
Yusuf Aktaş, Hakan Aslan, Fatih Pistil

C1-ISITES2017ID74 Recent innovative and technological developments in aquaculture
İbrahim Diler, Halit Bayrak, Muhammet Hayati Kayhan, Sefer Kutlu

B1-ISITES2017ID79 On The Development of The Autonomous City
Yusuf Mücahit Çetinkaya, Zahit Saygın Doğu, Orçun Dayıbaş

A5-ISITES2017ID80 On the Cold Forging of 6082 H13 and T4 Aluminum Alloy Bushes
Buğra Karahan, Umut İnce, Sezgin Yurtdaş, Niyazi Emrah Kılınçdemir, Fuat Can Ağarer, Cenk Kılıçaslan

C3-ISITES2017ID82 Risk Analysis in Railways
Cahit Kaya, Hakan Güler

C3-ISITES2017ID83 Railway Infrastructure Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) analysis
Shuhratjon Hidirov, Hakan Guler

C3-ISITES2017ID86 Soil-structure Interaction In Railway Bridges
Koray Sen, Hakan Guler

A2-ISITES2017ID87 Some Microbiological Properties of Fruit Flavored Kefir During Storage
Dilek Say, Hasan Tangüler, Nuray Güzeler

C3-ISITES2017ID90 Dspic33fj32mc204 Based Low Input Voltage AC Motor Driver Design and Implementation
Tolga Özer, Sinan Kıvrak, Yüksel Oğuz

C3-ISITES2017ID91 Performance of S-Band Active Phased-Array RF Beamforming Networks
Ahmet Hastürk, Nursel Akçam

B3-ISITES2017ID93 Yapı Yaklaşık Maliyet Hesaplarında Yapay Zekâ Tekniğinin Uygulanabilirliğinin Bir Vaka Çalışması Üzerinde İncelenmesi
Esra Dobrucalı, İsmail Hakkı Demir

C3-ISITES2017ID94 Toplu Konutların SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi: Sakarya Deprem Konutları Örneği
Esra Dobrucalı, İsmail Hakkı Demir

A1-ISITES2017ID95 5G ve Ötesi Teknolojilerde Kullanılacak Olan Büyük Ölçek MIMO Sistemi için TDD-FDD Yaklaşımları
Osman Di·kmen, Selman Kulaç

C3-ISITES2017ID97 Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Hedef Programlama Yöntemi ile Reklam Stratejisi Seçimi: Mobilya Firması Örneği
Hacı Mehmet Alağaş, Şafak Kızıltaş, Ömer Selman Mermi, Tamer Eren, Mustafa Hamurcu

A9-ISITES2017ID98 Plastic Ball Bearing Design Improvement Using Finite Element Method
Alimurtaza Rutci, Engin Ovalı

A9-ISITES2017ID99 Usage of Fly Ash and Granite Dust for Soil Stabilization
Ismail Zorluer, Süleyman Gücek

A6-ISITES2017ID102 Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat Düzensizliğine Perde Duvar Etkisi
Zehra Şule Garip, Erhan Eren, Furkan Erdem, Mehmet Niyazi Bozdoğan

A9-ISITES2017ID105 Bortemperlenmiş AISI 1040 Çeliğinin Yüzey Özelliklerinin Ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi
Yılmaz Yalcin, Yusuf Kayali, Giray Nişli

C3-ISITES2017ID106 Temiz Kumlarda Boşluk Oranı-Geçirimlilik İlişkisi
Ertan Bol, Aşkın Özocak, Sedat Sert, Kadir Kocaman

C3-ISITES2017ID111 Artan İnce Kum Oranının Siltlerin Sıkıştırılabilirliğine ve Dayanımına Etkisi
Sedat Sert, Ertan Bol, Aşkın Özocak, Kurban Öntürk

C3-ISITES2017ID112 Hydrogeological Investigation of the North of Kaman (Kırşehir) Region
Tülay Ekemen Keskin, Bahadır Subaşı, Zeynel Başıbüyük

B8-ISITES2017ID115 Investigation of the ravine intensity with the modern geoderic methods under the arid climatic condition
S.A. Ganiyeva, E.A. Gurbanov, S.B. Verdiyev

B4-ISITES2017ID118 Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren İstasyon Yerinin Seçimi
Tamer Eren, Mustafa Hamurcu, Hacı Mehmet Alağaş

C1-ISITES2017ID120 Artificial Neural Network Modelling of a Mobile Air Conditioning System Using Refrigerant R1234yf
Murat Hosoz, Kaplan Kaplan, Mukhamad Suhermanto, Mumin Celil Aral, Huseyin Metin Ertunc

C3-ISITES2017ID121 Yüksek Modüllü Kolonların Zemin İyileştirmesinde Kullanımı ve Hesap Yöntemleri
Zeynep Aksangür, Ertan Bol

C3-ISITES2017ID123 Experimental and simulating study of water immersion cooling of canned carrot puree
Hakima Acheheb, Amina Adjout, Sabrine Gouba

C3-ISITES2017ID126 Development of the technology of building ceramics based on fusible clays and dolomite
İ.N. Shirinzade, İ.H. Mammadova

C3-ISITES2017ID128 Paralel Bağlı Karşıt Akışlı Ranque-Hilsch Vorteks Tüplerde Farklı Sayı ve Malzemelerdeki Nozulların Isıtma–Soğutma Sıcaklık Performansına Olan Etkisi Deneysel Olarak İncelenmesi
Volkan Kirmaci

A11-ISITES2017ID129 Energy Efficiency improvement in School Buildinds
Chro Ali, Husein Ali

C1-ISITES2017ID130 Invention: Seismic Retrofitting by Exterior Steel Brace Structural Building Jacketing System
Can Balkaya

A10-ISITES2017ID131 Investigation of Implementation and Cost Analysis of Co-generation Systems in the Upper Construction Works
Mehmet Donk, Burak Dökmetaş, Güzide Gökaşan, Nursel Akçam

A10-ISITES2017ID132 Producing Electricity Energy by Obtaining Landfill Gas from Municipal Waste
Mehmet Çelebi, Burak Dökmetaş, Başar Sönmez, Nursel Akçam

C3-ISITES2017ID133 Trabzon Koşullarında Güneş Radyasyonu ile Alüminyum Ergitme
Cevdet Demirtaş, Ali Kemal Özcan, Merdin Danişmaz

C1-ISITES2017ID136 Determination of Innovation and Self-Innovativeness Perceptions in Engineers
Dilara Albayrak Serin, Ayten Yılmaz Yalçıner

C3-ISITES2017ID139 Mühendislik Uygulaması Olarak Sabit Platform Tasarımı
Daghan Dogan, Duzgun Murat Yilmaz, Huseyin Aniktar

B6-ISITES2017ID140 Evaluation of Social Network in the Context of Privacy and Security
Aysun Coskun, Ümit Bostancı

A2-ISITES2017ID144 Fiber Katkılı Betonla Doldurulmuş Çelik Kutu Elemanlarının Darbe Etkisi Altında İncelenmesi
Elif Ağcakoca, Yunus Emre Yazıcı

A11-ISITES2017ID147 Strategic Factors Affecting Green Building Industry
Serdar Ulubeyli, Oguzhan Kazancı, Aynur Kazaz, Volkan Arslan

A9-ISITES2017ID149 Application of High Content of Volcanic Ash in High Strength Concretes
Sabira Zeynalova, Fikret Bayramov

A6-ISITES2017ID151 Çok Katlı Binaların Depremde Davranışlarının Sistem Mühendisliği Açısından İncelenmesi
Ali Okatan, Can Balkaya, Muhammed Arslan

A7-ISITES2017ID153 2D Cartesian Robot Controlling By Eye Tracking
Burak Karabulut, Ihsan Alperen Yagiz, Kaplan Kaplan, Ahmet Erdil

A7-ISITES2017ID156 Pipe Inspection Robot Design and Implementation
Alp Gokcedaglioglu, Caner Kersolar, Kaplan Kaplan, Ahmet Erdil

C4-ISITES2017ID159 Basic dynamical analyses and analog circuit simulations of the Hindmarsh-Rose Biological Neuron Model
İhsan Pehlivan, Akın Özdemir, Emre Güleryüz, Onur Kalaycı, Akif Akgül

A7-ISITES2017ID160 Delta robot tabanlı örnek bir kaotik karıştırıcıda farklı kaotik sistemlere ait yörüngelerin incelenmesi
İhsan Pehlivan, Ersin Kurt, Onur Kalaycı, Selçuk Coşkun

C4-ISITES2017ID161 FitzHugh-Nagumo (FHN) Nöron Modelinin Dinamik Analizleri, Simülasyon ve Analog Devre Gerçeklemesi
İhsan Pehlivan, Coşkun Arslan, Metin Varan, Akif Akgül

A7-ISITES2017ID162 LabVIEW ve Arduino Uno ile Bir Kaotik Karıştırıcının Kontrolü
İhsan Pehlivan, Onur Kalaycı, Ersin Kurt, Metin Varan

C3-ISITES2017ID163 Arazi kullanımı değişiminin akarsuda taşınan katı madde miktarına etkisi: Taşlıçay Deresi, Türkiye
Mücahit Opan, Emrah Doğan, Osman Sönmez, Temel Temiz, Fatma Demir

C1-ISITES2017ID164 GFRP-Beton Hibrit Kazıkların Malzeme Özelliklerinin İncelenmesi
Emine Aydin, Ferhat Aydin, İsa Vural, Tahir Akgül

B8-ISITES2017ID165 Mekansal Planlama Alan Kullanım Kararlarında Güneş Enerji Santrallerinin Yer Seçimi Kriterleri
Atila Gul, Afşar Karakoc, Seriyye Rehimbeyli

C3-ISITES2017ID166 Elektrik Nedenli Yangınların İncelenmesi Ve FMEA Yönteminin Uygulanması (Antalya Örneği)
Mehmet Cem Şengöz, Mustafa Merdan

C3-ISITES2017ID168 Elektrik Nedenli Yangınların İncelenmesi Ve Fmea Yönteminin Uygulanması (İstanbul Örneği)
Mehmet Cem Şengöz, Mustafa Merdan

C3-ISITES2017ID169 Çelik I Kirişlerinde Gövde ve Berkitme Kalınlığı ile Berkitme Yerleşim Şeklinin Eğilme Davranışına Etkisi
Mustafa Sivri, Mürüvet Sura

C4-ISITES2017ID171 Penetration Depth of 635 nm Laser Light Into the Biological Tissue
Yasar Baris Dolugan, Ayse Nur Ay, Halil Arslan, Mustafa Zahid Yildiz

B4-ISITES2017ID177 Bilişim Sektöründe Süreçlerin İyileştirilmesinde Ölçülebilirlik ve Ödüllendirme Faktörü
Fatma Molu, Ayşe Betül Karagöz

A9-ISITES2017ID178 Ti-Si-C MAX phase system
Ahmet Atasoy, Abdullah Koşar

C3-ISITES2017ID179 Investigation of the Usability of Hibiscus Plant as a Natural Dye Source
Fazlıhan Yilmaz, M.İbrahim Bahtiyari

A11-ISITES2017ID181 Comparison Of Design Criterias About location and transporttation to Healthcare Building According To Breeam And Leed Certification Systems
Cüneyt Kurtay, Sevil Jahed

B4-ISITES2017ID184 Yüksek Performans Elektronik Sistemlerde Optik Veri İletimi
Yusuf Karakuş

A9-ISITES2017ID185 Effects of TiO2 Partial Substitution by Various Extenders on Architectural Interior Paints
Inci Yaprak Emek, Sibel Koc, Mesut Eren, Ismail Dogan Gunbas

A6-ISITES2017ID187 Microcontroller Based Traffic Light Control System
Abdulhakim I.F. Awami, Ziyodulla Yusupov

A11-ISITES2017ID188 Kentsel Yeşil Alanlara Yönelik Ekolojik Farkındalık: Tekirdağ Örneği
Aslı Korkut, Tuğba Kiper, Tuğba Üstün Topal

A11-ISITES2017ID189 Kentsel Alanlarda Ekolojik Bahçe Tasarım Anlayışları
Tuğba Kiper, Aslı Korkut, Tuğba Üstün Topal

C3-ISITES2017ID193 Nonlinear Dynamic Analysis of Laminated Composite Plates Supported by Springs
Ihsan Kucukrendeci, Kemal Ermis, Mehmet Caliskan

A6-ISITES2017ID197 Yumuşak Kat Düzensizliği olan Betonarme Binalarda Yapı Zemin Etkileşimi
Zehra Şule Garip

B4-ISITES2017ID200 Bilgi Teknolojileri Organizasyonlarında Merkezi, Dağıtık ve Hibrit Test Yönetim Modellerinin Karşılaştırılması
Fatma Molu, Ayşe Betül Karagöz

C3-ISITES2017ID201 Forecasting Sproadic Demand In Supply Chain Management
Mehmet Gulsen, Kunter Ipek

B2-ISITES2017ID202 Planning of Basic Needs Distribution with Capacitated Vehicles after an Earthquake using Genetic Algorithms
Tuğba Havuç, Mine Büşra Gelen, Buket Mengi, Abdullah Hulusi Kökçam

A5-ISITES2017ID204 Artımsal Şekillendirme Yöntemi ile Alüminyum Parçaların Şekillendirilmesi
Ismail Durgun

C3-ISITES2017ID205 İklim Değişikliğinin Yalova Gökçe Barajı Su Seviyesine Etkisi
Osman Sönmez, Fatma Demir, Emrah Doğan

C3-ISITES2017ID206 İznik Gölü Su Seviyesindeki Değişimin Meteorolojik Verilerle İncelenmesi
Fatma Demir, Osman Sönmez, Emrah Dogan, Pinar Küçük

C3-ISITES2017ID207 Akım Ölçümü Olmayan Nehirlerde Farklı Yağış Akış Modelleri ile Tekerrürlü Taşkın Debisi Hesabı: Mudurnu Çayı Örneği
Osman Sönmez, Tuğçe Hırca, Fatma Demir

A11-ISITES2017ID209 Türkiye için Sürdürülebilir Enerji Gereksinimi
Murat Karabektaş, Kemal Ermiş, Mehmet Çalışkan

C3-ISITES2017ID210 Yünlü Kumaşların Reyhan ile Renklendirilmesi
Fazlıhan Yilmaz, M.İbrahim Bahtiyari

A11-ISITES2017ID211 Yeşil Üretim için Polyester Kumaşların Kök Boya ile Renklendirilmesi
Hüseyin Benli, M. İbrahim Bahtiyari, Fazlıhan Yılmaz

A6-ISITES2017ID214 PID Position Control System Design for 2 DOF Propeller Pendulum Actuated by Four Motors
Onur Günel, Arif Ankaralı

B2-ISITES2017ID219 Control of Harmonic Patterns Using Shifted Variable Pulse Amplitude Excitation Strategy in 4D Arrays
Yasin Yavuz, Ertuğrul Aksoy, Mert Karahan

B2-ISITES2017ID220 Sideband Suppression Through the Frequency of Sinusoidal Variable Pulse Amplitude Time Scheme in TMAs
Yasin Yavuz, Ertugrul Aksoy, Mert Karahan

A2-ISITES2017ID223 Investigation of Mechanical Strength of Reinforced Steel Structure Members with Carbon Fiber Reinforced Plastics (CFRP)
Tahir Akgül, İsa Vural, Emine Aydin, Metin İpek

A5-ISITES2017ID224 Sabun Üretim Prosesinin Cevap Yüzeyi Yöntemi ve İstenebilirlik Fonksiyonu Yaklaşımı ile Optimizasyonu
Ali İhsan Boyaci, Kasım Baynal, Yasemin Özdin

C2-ISITES2017ID226 Determination of the Correlation Between Air Quality and Cardiovascular, Cerebrovascular and Respiratory Diseases with Data Analysis
Sultan Turhan, Defne Eskiocak

A8-ISITES2017ID228 Nano CCB ile Emprenye Edilmiş Çam Ahşabın Mekanik Dayanımının İncelenmesi
Tahir Akgül, Ferhat Aydin, Ahmet Apay

A9-ISITES2017ID230 Silindir Beton ve Karot Numunelerde Yeni Bir Başlıklama Malzemesinin Kullanılması
Ferhat Aydın, Kutalmış Recep Akça, Mehmet Sarıbıyık, Metin İpek

A2-ISITES2017ID233 Using Continuous Immersion System Liquid Media for In Vitro Microtuber Potato Production in Bioreactor
Kahraman Kepenek

C3-ISITES2017ID235 Determination of The Effects of Salts in Dyeing of Angora Fibers
Riza Atav, Abbas Yurdakul

C3-ISITES2017ID237 MV Circuit Breaker Control with PLC and SCADA
Hüseyin Altınkaya, Yasin Ayberk Narin, Seda Şanver

C3-ISITES2017ID238 Development of Antibacterial Upholstery Fabrics with Foam Application Technique
Riza Atav, Alper Topuz, Tolga Arican

C3-ISITES2017ID240 İnşaat Yıkıntı Atıkları Kullanılarak Zeminlerin Serbest Basınç Dayanımının I·yiles¸tirilmesi
Isa Vural, Tahir Akgül, Emine Aydin

A7-ISITES2017ID241 Talaşlı İmalatta Otomatik Çapak Alma İşlemi için Endüstriyel Robot Kol Tasarımı
Yusuf Hamida El Naser, Durmuş Karayel, Sinan Serdar Ozkan, Gökhan Atali

B4-ISITES2017ID248 Composition capability of Component-Oriented Development
M. Çağrı Kaya, Anıl Çetinkaya, Ali H. Doğru

C3-ISITES2017ID254 Behavior of Reinforced Concrete Walls with Mesh Reinforcement Subjected to Cyclic Loading
S. Bahadır Yüksel

A9-ISITES2017ID255 212oC’de 2 Saat Süreyle Isıl İşlem Görmüş (ThermoWood) ve Tek/Çift Kat UV Sistem Parke Vernik Uygulanmış Dişbudak (Fraxinus excelsior) Odununda Bazı Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi
Ümit Ayata, Tuğba Gürleyen, Levent Gürleyen, Bruno Esteves, Nevzat Çakıcıer

A9-ISITES2017ID256 Üvez (Sorbus L.) Odununa Uygulanan Tek Ve Çift Kat UV Sistem Parke Vernik Katmanlarında Renk, Parlaklık Ve Salınımsal Sertlik Değerlerinin Belirlenmesi
Tuğba Gürleyen, Ümit Ayata, Levent Gürleyen, Bruno Esteves, Nevzat Çakıcıer

A9-ISITES2017ID258 Development of a New Spectrophotometric Method for the Determination of Copper(II)
Sama Omarova, Serkan Demir, Müberra Andac

C4-ISITES2017ID263 Camera Captured Data Control of a Robot for Disabled People
Arif Ankarali, Murat Çilli

C3-ISITES2017ID264 Investigation of Multiple Effect Evaporator Design
Kemal Ermis, Ihsan Kucukrendeci, Murat Karabektas, Mehmet Caliskan

A5-ISITES2017ID267 I·ki· Farklı Metodla Üretilen Çelik Boru Profillerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Murat Dökmeci, Serkan Apay

C3-ISITES2017ID269 Investigating Performance on Intercooler in Turbocharger Diesel Engine with ANN
Kemal Ermis, Yasar Sen

C4-ISITES2017ID272 Stress distribution on novel femur prosthesis: a finite element analysis
Efgan Ceferov, Chingiz Alizadeh, Zafer Özer, Amirullah M. Mamedov, Ekmel Özbay

C4-ISITES2017ID273 Light scattering by RNA structure due to phase transition
Farkhanda F. Rzayeva, Nargiz A. Isayeva, Arif M. Efendiyev, Amirullah M. Mamedov

C3-ISITES2017ID274 On-site Safety Considerations for Scaffoldings
Erkan Dogan, Sadik Alper Yildizel, Mehmet Ali Yurdusev

A1-ISITES2017ID276 Compact Single-band Monopole Antenna With C-shaped and S-shaped Meander Strips For 4.5G Applications
Cihat Şeker, Turgut Öztürk, Muhammet Tahir Güneşer

B7-ISITES2017ID277 Expansion of Wireless Networks using IEEE 802.3af Protocol in Protected Areas
Ahmet Nusret Ozalp, Zafer Albayrak, Ahmet Zengin

C4-ISITES2017ID280 Effect of margin design on stress distribution of mandibular first molar in all ceramic restorations: A finite element method
Zafer Özer, Hüseyin Yanik

A11-ISITES2017ID281 Fuel Consumption, Exhaust Emission and Vehicle Performance Simulations of a Series-Hybrid Electric Non-Automotive Vehicle
Halit Yaşar, Gökhan Canbolat

B8-ISITES2017ID283 Seismic Activity of Aksaray (Turkey) and Its Vicinity
Tekin Yeken, T.Serkan Irmak, Cengiz Kurtuluş, Cemal Erdemir

A2-ISITES2017ID284 Relationship Between Liquefaction Potential and Hydraulic Conductivity for Silty Soils
Aşkın Özocak, Sedat Sert, Ertan Bol, Yadigar Altındal, Merve Çetin

A10-ISITES2017ID286 Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Hibrit Sistemin Fiziksel Olarak Gerçeklenmesi ve Analizi
Serhat Berat Efe, Behçet Kocaman

C2-ISITES2017ID287 Toki Konutlarında Son Kullanıcı Memnuniyetinin KFY Yöntemiyle Değerlendirmesi
Yasin Kara, İsmail Hakkı Demir, Muhammed Torun

C3-ISITES2017ID288 Numerical Analysis of Dynamic Contact Forces Due to Interaction Moving Vehicles and Flexible Structures
Mehmet Akif Koç, Yusuf Cay, Ismail Esen, Ömer Çerlek, Muhammed Asim Kesercioğlu

C2-ISITES2017ID289 Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Projelerde Hak Sahiplerinin Müteahhit Seçimine Bulanık Mantık Yaklaşımı
Muhammed Torun, İsmail Hakkı Demir, Yasin Kara

C3-ISITES2017ID292 Radiation of Sound Waves from a Semi-Infinite Rigid Duct by Local Outer Lining
Burhan Tiryakioğlu, Ahmet Demir

C3-ISITES2017ID297 Tek Silindirli Buji Ateşlemeli Bir Motor için Hava Akış Parametrelerinin İncelenmesi
Usame Demir, Volkan Aygül, Gökhan Coşkun, Hakan Serhad Soyhan, Ali Türkcan, Ertan Alptekin, Mustafa Çanakcı

A2-ISITES2017ID300 Outer Geometry Optimization of an Air-to-Air Missile
Furkan Karaman, Arif Ankaralı

C3-ISITES2017ID302 Scattering of Sound Waves in a Lined Two-stepped Waveguide
Ayşe Tiryakioğlu, Ahmet Demir

C3-ISITES2017ID303 Sound Transmission in an Expansion Chamber with Lined Walls and Extended Inlet/Outlet
Ahmet Demir

A8-ISITES2017ID304 Doping of Graphene Film for Transparent Conducting Film
Gülsüm Ersü, Fethullah Güneş

C3-ISITES2017ID306 Hot Water Production by Using Solar Energy in Heat Substations
Merdin Danışmaz, Cevdet Demirtaş

C3-ISITES2017ID307 Use of Spatial Analysis Methods in Land Appraisal; Konya Example
Şükran Yalpır, Fatma Bünyan Ünel

C2-ISITES2017ID308 Researching Usage of GLOBE Culture Dimensions in Organizational Management by using DEMATEL Method
Atakan Alkan, Kamile Canbay, Gülşen Akman, Zerrin Aladağ

B8-ISITES2017ID311 GIS-based urban growth area selection using Analytic Hierarchy Process in Edirne/Turkey
Mevlüt Uyan, Şükran Yalpır

B1-ISITES2017ID312 Automatic Meter Reading (AMR) System and Application of Esenboga Airport
Özge Baykara Sezgin, M.Cengiz Taplamacıoğlu, Nursel Akçam, Haluk Gözde

C1-ISITES2017ID313 Designing of a Shooting System Using Ultrasonic Radar Sensor
Fatih Kose, Kaplan Kaplan, Huseyin Metin Ertunc

A6-ISITES2017ID314 İki Serbestlik Dereceli Dört Rotor Sisteminin Tasarımı, Modellenmesi ve Kontrolü
Ethem Kelekci, Selcuk Kizir, Zafer Bingul

C3-ISITES2017ID315 Çok Çarpan Jetli Kanalda Isı Geçişinin Sayısal Modellenmesi
Unal Uysal, Hakan Hirca

C3-ISITES2017ID316 Türkiye için Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Trafik Kazası Tahmini Araştırması
Recep Koray Kiyildi

A9-ISITES2017ID317 Dikdörtgen Formlu Mobilyalarda Altin Oranın Yatay ve Dikey Yüzeylerde Kullanımında Beğeni Oranları
Necmi Kahraman, Kemal Yıldırım

A9-ISITES2017ID325 Sn-Cu/KNT Kompozit Kaplamaların Fiziksel ve Elektrokimyasal Özelliklerine İş Çevriminin Etkisi
Harun Gul, Mehmet Uysal, Ahmet Alp, Hatem Akbulut

A9-ISITES2017ID326 Mekanik aktivasyon süresi ve katı-bilye oranının Çayeli sülfürlü bakır konsantresi üzerindeki etkisinin incelenmesi
Sedat Demirel, Muhammet Kartal, Mehmet Uysal, Ahmet Alp, Harun Gul

B8-ISITES2017ID327 Rize Bölgesi Kompleks Sülfürlü Çinko Cevherlerinin Anodik Oksitleme Yöntemi ile Liçi
Figen Özboz, Mehmet Uysal, Harun Gul, Ahmet Alp

A9-ISITES2017ID328 Küre Bölgesi Sülfürlü Bakır Cevherlerinin Hidrometalurjik Yöntemle Kazanımında Mekanik Aktivasyon ve Hidrojenperoksit İlavesinin Etkisi
Seda Ulu, Figen Özboz, Mehmet Uysal, Harun Gül, Ahmet Alp, Ali Osman Aydın

C3-ISITES2017ID329 Beton Dayanımının Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışına Etkisi
Naci Caglar, M Nadhr Alolabi, Nurdan Köroğlu, İlker Subaşı, Ahmet Hamdi Serdar

C3-ISITES2017ID330 Evaluating the Repair Performance of the Cracked Plate Using Adhesive Shear Stresses
Halil Ozer, Mustafa Cay

A6-ISITES2017ID331 DC Motor Pozisyon Kontrolü için Ayrık Zaman PD Katsayılarının Parametrik Denklemlerle Elde Edilmesi
Ayhan Ozdemir, İbrahim Mucuk

C3-ISITES2017ID332 Characterization of Ion Substituted Calcium Phosphate Apatites Produced via Sol-Gel Method
Ahmet Türk, Fatih Sargin

C3-ISITES2017ID333 Biocompatible Coating of Polyetheretherketone Biomaterials and Its Characterization
Fatih Sargin, Ahmet Türk, Garip Erdogan

C3-ISITES2017ID334 Comparison of Hydroxyapatite Coatings Produced Different Powder Morphology
Garip Erdoğan, Fatih Ustel, Ahmet Turk

A10-ISITES2017ID335 Design, Manufacturıng and Performance Analysıs of Solar Energy Assisted Heat Pump of Mint Leaves Dryer
Mustafa Ertürk, Yusuf Çay, Can Coskun, Zuhal Oktay, Ali Kecebas, Ali Dasdemir

A1-ISITES2017ID336 Demir Çelik Sektöründe Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Optimal Stok Seviyelerinin Belirlenmesi: Kardemir A.Ş. Örneği
Fuat Simsir, Hulya Civak, Ozer Uygun

C1-ISITES2017ID337 Perdeli çerçeve sistemlerde boşluklu perdenin boşluk oranının yatay ötelemeye etkisi
Hüseyin Kasap, İmren Başar, Esra Başkaya, Necati Mert

C1-ISITES2017ID338 Bina Taşıyıcı Sistemlerinde Çerçeve Düzensizliklerinin Yatay Ötelemeye Etkisi
Hüseyin Kasap, Esra Başkaya, İmren Başar, Necati Mert

C4-ISITES2017ID339 Application of an Alternative Recombinant System for Chondroitin Sulfate Synthesis
Şebnem Erenler, Aygün Alıyeva, Esra Güçlü Ülke

B8-ISITES2017ID343 Effect of Transportation Network Topology on the Capacity and Travel Time Reliability
Ahmed Farah, Hakan Aslan

C1-ISITES2017ID345 Çelik lif boyu ve kullanım oranının çelik lifli betonun özelliklerine etkisi
Şemsi Yazıcı

A9-ISITES2017ID346 Synthesis and Characterization of Linseed oil Polyurethanes
Birten Çakmaklı

C3-ISITES2017ID347 Betonarme Perdelerin Betonarme Yüksek Binaların Deprem Performansına Etkileri
Alptuğ Öztürk, Naci Çağlar, Gökhan Dok, Muharrem Yüksel

C3-ISITES2017ID348 Betonarme Yüksek Yapıların Deprem Performansına Betonarme Perde Oranın Etkisi
Muharrem Yüksel, Naci Çağlar, Gökhan Dok, Aydın Demir