336 Paper Details
Demir Çelik Sektöründe Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Optimal Stok Seviyelerinin Belirlenmesi: Kardemir A.Ş. Örneği
Fuat Simsir, Hulya Civak, Ozer Uygun
Abstract
Globalleşen dünyada firmalar, üretim sistemlerinde malzeme planlamanın önemini daha fazla kavramış olup bu yöndeki çalışmalarını hızla arttırmaktadırlar. Yapılan bu çalışmalarda, özellikle üretim planlamanın odak noktası olarak nitelendirilen malzeme yönetimi ve etkilerinin dikkat çekici önemi ele alınmaktadır. Demir Çelik üretimi yapan işletmelerin büyüklüğü düşünüldüğünde, malzeme yönetim sistemlerinin en önemli fonksiyonlarından biri olan Stok Yönetim sistemlerinin başarılı bir şekilde çalışması gerekliliği açıktır. Bu gereklilik nedeniyle, çalışmada optimal stok seviyeleri hesaplanarak, stok maliyetlerinin azaltılması ve etkin depo yönetimine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)