31 Paper Details
Inconel 718’in Sialon Esaslı Seramik Kesicilerle Frezelenmesinde Minimum Miktarda Yağlamanın (MQL) Yüzey Pürüzlülüğü Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Turgay Kıvak, Çağrı Vakkas Yıldırım, Ulvi Şeker
Abstract
Minimum Miktarda Yağlama (MQL) sistemi, imalat sürecindeki üretim maliyetlerini düşürmenin yanı sıra çevre ve çalışan sağlığını korumak için önemli iyileştirmeler sunan bir soğutma-yağlama yöntemidir. Seramik takımlarla yapılan metal kesme operasyonlarında kesme sıvısı önerilmediği bilindiğinden MQL sisteminin bu prosese dâhil edilmesi seramik takımlarla yapılan işlenebilirlik çalışmalarında önemli bir gelişme sağlayacaktır. Bu çalışmada, Inconel 718’in Sialon esaslı seramik takımlarla frezelenmesi esnasında MQL sisteminin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, üç farklı kesme hızı (500, 600 ve 700 m/dak), üç farklı ilerleme (0.03, 0.06 ve 0.09 mm/dev) ve iki farklı soğutma/yağlama şartı (kuru, MQL) işleme parametresi olarak belirlenmiştir. İşleme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini araştırmak için istatistiksel analiz yöntemi olarak sinyal-gürültü oranı (S/N) ve varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda ortaya çıkan deney sonuçları için regresyon analizi aracılığı ile tahmin denklemleri elde edilmiştir.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)