144 Paper Details
Fiber Katkılı Betonla Doldurulmuş Çelik Kutu Elemanlarının Darbe Etkisi Altında İncelenmesi
Elif Ağcakoca, Yunus Emre Yazıcı
Abstract
Günümüzde insanoğlunun yaşam standartlarının yükselmesi buna bağlı olarak ihtiyaçlarının çeşitlenmesi yapılarımızın da bu ihtiyaçlara karşılık verecek özellikte olmasını zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluklar çerçevesinde yapılan araştırmalar, sadece beton ya da sadece çelik malzeme ile inşaa edilen binalar yerine, bu malzemelerin kompozit şeklinde kullanılarak inşaa edilen binaların ihtiyaçlara daha iyi cevap verilebileceğini ve daha verimli olacağını ortaya çıkarmıştır. Fonksiyonel ve güvenli binalar için talep edilen dayanıklı malzeme ihtiyacı tatbikî maruz kalacağı yüklerin çeşitliliğinden de kaynaklanmaktadır. Yapıların üzerine gelen yükler statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik yükler kalıcı yükler olarak ifade edilir, dinamik yükler ise anlık olarak ortaya çıkan deprem, darbe gibi yüklerdir. Darbe yükü yani çarpma yükünün, iki nesnenin çarpışması esnasında oluşan dinamik etkinin yaydığı gerilimlerin değişimi olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada, çelik kutu profilinin iç kısmı beton ile doldurularak elde edilen bu kompozit kutu profiller darbe kuvveti uygulanmış ve bu kuvvet altındaki davranışı incelenmiştir. Ayrıca çalışmada Kro-Tas Macro Fiber malzemesi ile beton dayanımı ve tokluğu artırılarak darbe etkisine sağladığı katkı incelenmiştir. Yapılan deneysel çalışma sonunda darbe yükünün numuneler üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)