289 Paper Details
Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Projelerde Hak Sahiplerinin Müteahhit Seçimine Bulanık Mantık Yaklaşımı
Muhammed Torun, İsmail Hakkı Demir, Yasin Kara
Abstract
Kentsel Dönüşüm, Türkiye'de afet riskini azaltmak, en kısa sürede kentlerin deprem açısından riskli bölgelerini yenileştirmek amacıyla 2012 yılında çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile hayata geçirilmiş bir kavramdır. Kanun kapsamında dönüştürülen projelerde sürecin hızlanmasına katkıda bulunarak zaman ve buna bağlı para, mal ve can kaybının önüne geçilmesi gerekmektedir. Kentsel dönüşüm kapsamındaki projelerde hak sahiplerinin müteahhit seçim süreci hak sahibi ve müteahhit arasında oluşan anlaşmazlıklar nedeniyle uzamakta ve hatta dönüşümün önü tıkanmaktadır. Hak sahibi odaklı, hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda dönüşümün gerçekleşmesini sağlayacak bulanık bir karar verme modeli ile çalışan web tabanlı bir program yazılarak vatandaşın hizmetine sunulmuştur. Bulanık mantık ile çalışan programda vatandaşa yöneltilen sorular, akademik bir altyapı barındırmakla birlikte vatandaşın kolaylıkla anlayabileceği bir dil ile ve kolaylıkla kullanabileceği bir tarzda hazırlanmıştır. Bu programdan beklenen vatandaşın hakkının korumasına yardımcı olmak ve süreci aksatan bilgi ve güven eksikliğinin de giderilebilmesidir.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)