287 Paper Details
Toki Konutlarında Son Kullanıcı Memnuniyetinin KFY Yöntemiyle Değerlendirmesi
Yasin Kara, İsmail Hakkı Demir, Muhammed Torun
Abstract
Her geçen gün gelişen dünyamızda Kalite algısının müşteri ihtiyaçları doğrultusunda değişmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu değişime İnşaat Sektöründe ayak uydurması gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda bu gereksinimleri bilimsel yöntemlerle ölçüleceği yöntemleri kullanılmalıdır. KFY (Kalite Fonksiyon Yayılımı) ise müşteri ihtiyaç, istek ve beklentilerini tanımlayarak, bu ihtiyaçlar ile uyumlu ürün ve hizmet geliştirmede kullanılmak üzere geliştirilmiş, pazarda rekabet etme avantajı sağlayan önemli kalite belirleme yöntemlerinden birisidir. Bu çalışmada Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), genelde toplumun alt ve orta gelir gruplarına yönelik inşa ettiği toplu konut tip projelerinde müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesinde Kalite Fonksiyon Yayılımı yöntemiyle müşteri istek seviyeleri değerlendirilmiş ve alt-orta sınıf toplu konut kullanıcılarının yaşadıkları binalar hakkındaki görüş ve beklentileri kalite anlayışı çerçevesinde ele alınmıştır.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)