65 Paper Details
Sakarya Toplum Taşıma Sistemi için CBS Uygulamalı Otobüs Durağı Optimizasyonu
Hakan Kocaman, Hakan Aslan
Abstract
Günümüzde kentleşmenin yaygınlaşması, kent içi nüfus, kişi başına düşen araç sayısı ve trafik yoğunluğunun artmasından dolayı etkin ve verimli toplum taşıma ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu sebeple kent içi toplum taşıma sisteminin, kent nüfusuna ve nüfusun zaman içerisinde ki hareketine göre planlanması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen toplum taşıma sistemindeki mevcut otobüs duraklarının, coğrafi bilgi sistemi yazılımı kullanılarak konumsal etki alanları, yoğunlukları ve hizmet sağladıkları yaklaşık nüfus analiz edilmiştir. Mevcut duruma ilişkin yapılan bu analizin ardından, sistemdeki otobüs güzergahları için seçilen optimum mesafede yeni durak konumları belirlenerek söz konusu analizler tekrar gerçekleştirilmiş ve mevcut durum ile önerilen durum arasındaki değişim gözlemlenerek otobüs durakları için bir optimizasyon çalışması örneği yapılmıştır.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)