95 Paper Details
5G ve Ötesi Teknolojilerde Kullanılacak Olan Büyük Ölçek MIMO Sistemi için TDD-FDD Yaklaşımları
Osman Di·kmen, Selman Kulaç
Abstract
2020 yılından itibaren kullanılmaya başlanması hedeflenen 5G telsiz iletişim ağlarının şu an birçok ülkede kullanımda olan 4G telsiz iletişim ağlarından 10 kat daha fazla bant ve enerji verimliliği sunması beklenmektedir. Bu beklenen hedefleri yakalamak için gelecek nesil haberleşme sistemlerinin standartlarının oluşturulması gerekmektedir. 5G için standartların oluşturulmasında yardımcı olacak sistemlerden biri Büyük Ölçek MIMO sistemidir. Bu bildiride, 5G ve ötesi teknolojilerde kullanılacak olan Büyük Ölçek MIMO sistemleri için FDD-TDD yaklaşımlarından bahsedilmiş, var olan problemler üzerinde durulmuş ve hangi yöntemin kullanılmasının faydalı olabileceği konusuna değinilmiştir. Bu yaklaşım, literatürdeki simülasyon sonuçlarıyla desteklenmiştir.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)