93 Paper Details
Yapı Yaklaşık Maliyet Hesaplarında Yapay Zekâ Tekniğinin Uygulanabilirliğinin Bir Vaka Çalışması Üzerinde İncelenmesi
Esra Dobrucalı, İsmail Hakkı Demir
Abstract
Kamu ihalelerinde yaklaşık maliyet hesabı ihaleyi yapan kurum ve ihaleye katılan istekli açısından önem arz etmektedir. Her ne kadar ihalelerde yaklaşık maliyet bedelleri metraj üzerinden yapılsa da, bu çalışmada, kamu kurumları açısından yatırım bütçelerinin planlanması ön çalışmalarına katkı sağlayacak, aynı zamanda ihaleye teklif verecek isteklilere yapı maliyeti hakkında tatmin edici bir ön bilgi verecek, az sayıda değişkenin kullanıldığı, hızlı, gerçeğe oldukça yakın bir genel tahmin yöntemi olarak yapay zekâ tekniğinin uygulanabilirliği üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Bu amaçla 2011-2016 yılları arasında kamu kurumları tarafından ihalesi yapılmış 120 proje, toplam inşaat alanı değişkeni ve üç adet sabit yapı birim ölçüleri üzerinden, genetik algoritma programı ile analiz edilmiş ve yaklaşık maliyet tahmini yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, gerçeğe oldukça yakın bir değer olarak, yaklaşık maliyet belirleme kat sayısı (R2) 0,93 bulunmuştur.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)