67 Paper Details
Güncel Evrimsel Algoritmalarla IIR Filtre Tasarımları
Yiğit Çağatay Kuyu, Fahri Vatansever
Abstract
Filtreleme uygulamalarında sonsuz dürtü cevaplı (IIR) filtrelerle elde edilen performanslar, bunlara göre daha yüksek dereceden sonlu dürtü cevaplı (FIR) filtrelerle sağlanabilmektedir. Ancak, IIR filtre tasarım problemleri, çoklu yerel minimum noktalarına sahip olması ve bu filtrelerin kompleks yapıları sebebiyle, geleneksel metotlar ve klasik algoritmalar ile çözülmesi oldukça zordur. Gerçekleştirilen çalışmada, Chebyshev Tip I ve Tip II IIR filtrelerin tasarımları, güncel algoritmalardan olan geri-izleme arama optimizasyon, elektromanyetik alan optimizasyon ve girdap arama algoritmaları ile yapılmış ve klasik tasarım yöntemleriyle karşılaştırılmıştır. Algoritmaların performansları; en iyi ile ortalama çözüm ve yakınsama hızı açısından birbiriyle kıyaslanmakta, ayrıca kullanılan kriterlere bağlı olarak hangi algoritmanın hangi tasarım problemi üzerinde en iyi performansı sergileyeceği hakkında kapsamlı bir analiz sunulmaktadır.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)