337 Paper Details
Perdeli çerçeve sistemlerde boşluklu perdenin boşluk oranının yatay ötelemeye etkisi
Hüseyin Kasap, İmren Başar, Esra Başkaya, Necati Mert
Abstract
Deprem yükleri altında yapının analizi ve tasarımında, sistemin yatay ötelenmelerinin sınırlandırılması önem taşır. Perde duvarlar, boşluklu inşa edildiklerinde sistem davranışı ve yatay ötelenme açısından farklılıklar göstermektedir. Boşluk boyutlarının büyümesi ile sistem davranışı, konsol kirişe benzetilen perde duvar davranışından uzaklaşarak, çerçeve sistemine yaklaşmaktadır. Bu çalışmada, boşluklu perde duvarların yatay yükler altındaki ötelenmeleri incelenmiştir. Perdelerin katlar içindeki konumu ve boşluk oranının değişimi ayrı ayrı incelenmiştir. Sonuçlar, her katta kapı boşluğu olan perde duvar modelleri ile karşılaştırılmıştır. Seçilen modeller için sonlu elemanlar kullanılarak çözüm aranmıştır (Ayşe Elif ÖZSOY , Kaya ÖZGEN) [7].
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)