211 Paper Details
Yeşil Üretim için Polyester Kumaşların Kök Boya ile Renklendirilmesi
Hüseyin Benli, M. İbrahim Bahtiyari, Fazlıhan Yılmaz
Abstract
Doğal boyarmaddeler, bunların bazı teknik özellikleri, boyama yöntemleri, yeni doğal boya kaynaklarının tespit edilmesi gibi birçok konu son yıllarda bilim insanlarının popüler araştırma konuları arasına girmiştir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı günümüzde yoğun olarak kullanılmakta olan polyester kumaşların doğal boyarmaddeler ile renklendirilip renklendirilemeyeceğini tespit etmektir. Bu amaçla doğal boyarmadde kaynağı olarak kök boya bitkisi kullanılmıştır. Boyama öncesinde polyester kumaşlara beş farklı mordan maddesi ile önceden mordanlama işlemi yapılmıştır. Daha sonra mordanlanmış kumaşlar iki farklı kök boya konsantrasyonu ile boyanmış ve boyalı kumaşların renk verimleri (K/S) ve CIE L*a*b* renk değerleri incelenmiştir. Ayrıca; boyanmış kumaşların çeşitli renk haslıkları da ölçülmüştür. Sonuç olarak, polyester kumaşların kök boyarmaddeler ile boyanması ile tatmin edici renklerin ve haslıkların elde edilebileceği görülmüştür.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)