204 Paper Details
Artımsal Şekillendirme Yöntemi ile Alüminyum Parçaların Şekillendirilmesi
Ismail Durgun
Abstract
Ürün geliştirme aşamalarında ihtiyaç duyulan parçaların kısa sürede üretilmeleri önemlidir. Bu nedenle prototip parça üretimlerinde mevcut seri üretim sac şekillendirme yöntemleri kullanıldığında hem kalıp üretimlerinin uzun sürmesi, hem de yüksek maliyetli olmaları nedeniyle bir çok farklı sac parça üretim yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden birisi de artımsal şekillendirme (Incremental Forming) yöntemidir. Artımsal sac şekillendirme (ASŞ) yönteminde dikey bir freze tezgâhı ucuna bağlanan yarım küresel bir ucun sabitlenmiş sac üzerinde gezerken baskı oluşturması neticesinde şekillendirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu yöntemde uygulamalarında genellikle kalıp kullanılmaz. Fakat bazı durumlarda sacın geri yaylanma etkisini azaltmak için tek taraflı kalıp kullanılmaktadır. Bu çalışmada alüminyum levhadan kalıp kullanmadan artımsal şekillendirme yöntemi ile sac parça üretimi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen parçadaki geometrik sapmalar incelenerek oluşan geri yaylanma durumu incelenmiştir.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)