102 Paper Details
Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat Düzensizliğine Perde Duvar Etkisi
Zehra Şule Garip, Erhan Eren, Furkan Erdem, Mehmet Niyazi Bozdoğan
Abstract
Bu çalışmada, Z4 zemin sınıfında inşaa edilen deprem etkisindeki betonarme binalarda kat sayıları ve zemin kat yükseklikleri değiştirilerek yumuşak kat düzensizliğine perde duvar etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, sonlu elemanlar prensibine dayalı olarak çalışan SAP2000 programında zaman tanım alanında dinamik analizler gerçekleştirilmiştir. Dinamik analizlerden elde edilen sonuçlara göre perde duvarsız ve perde duvarlı binaların göreli kat ötelemeleri ve tepe noktaları yer değiştirmeleri grafikler halinde sunularak değerlendirilmiş ve perde duvar katkısı incelenmiştir. Zemin kat yüksekliğinin artması göreli kat ötelemeleri arttırırken, kat sayısının da göreli kat ötelemelerinde etkili olduğu görülmüştür. Yapılar perde duvarlı modellendiğinde göreli kat ötelemelerin ve tepe noktası yer değiştirmelerin önemli oranda azaldığı belirlenmiştir.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)