325 Paper Details
Sn-Cu/KNT Kompozit Kaplamaların Fiziksel ve Elektrokimyasal Özelliklerine İş Çevriminin Etkisi
Harun Gul, Mehmet Uysal, Ahmet Alp, Hatem Akbulut
Abstract
Son yıllarda Li iyon pilleri taşınabilir elektronik cihazlar için yeniden şarj olabilir piller olarak ana güç kaynakları olmaya başlamışlardır. Ticari Li-iyon pillerinde anot malzemesi olarak grafit yaygın kullanılan bir malzeme olmasına rağmen, daha yüksek performanslı malzemelerin araştırılması hala aktif bir alan olmayı sürdürmektedir. Örneğin, yüksek kapasite değerlerine sahip olmasından dolayı kalay bu alanda kullanılabilecek potansiyel anot malzemelerinden biridir. Sn-Cu/MWCNT kompozitleri pirofosfat banyosunda bakır altlık üzerine pulse elektrokompozit kaplama tekniği ile hazırlanmıştır. Bu çalışma farklı iş çevrimiile üretilen elektrokompozit anotların çevrim özellikleri üzerine etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Kompozit malzemeler CR2016 buton pilinde negatif elektrod olarak kullanıldı ve elektrokimyasal olarak test edildi. Üretilen kompozit anot malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri çeşitli analiz teknikleri kullanılarak araştırıldı. Sonuçlar göstermiştir ki, kesikli dönüşümlü akım (PRC) elektrokompozit kaplamada en iyi çevrim performansını % 75 iş çevrimi ile üretilen Sn-Cu/KNT kompozit anot göstermiştir.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)