224 Paper Details
Sabun Üretim Prosesinin Cevap Yüzeyi Yöntemi ve İstenebilirlik Fonksiyonu Yaklaşımı ile Optimizasyonu
Ali İhsan Boyaci, Kasım Baynal, Yasemin Özdin
Abstract
Bu çalışmada Cevap Yüzeyi Yöntemi ve İstenebilirlik Fonksiyonu Yaklaşımı ile sabun üretimi prosesinin optimizasyonu amaçlanmıştır. Sabunların en önemli kalite karakteristiklerinden olan köpük miktarı ve beyazlık oranı kriterleri yanıt değişkenleri olarak belirlenmiş ve eş zamanlı olarak optimize edilmeleri hedeflenmiştir. Bu kalite karakteristiklerini etkiledikleri düşünülen pişirme süresi, NaOH miktarı ve vazelin miktarı değişkenleri ise kontrol edilebilir girdi değişkenleri olarak deneye dâhil edilmişlerdir. Faktör seviyeleri, pişirme süresi için (5 -7,5 -10) dakika, vazelin kullanımı için (0- 7,5- 15) ml, HaOH miktarı için ise (30- 45- 60) mg olarak belirlenmiştir. Box-Behnken tasarım matrisine göre deneyler yapılmış ve veriler toplanmıştır. Minitab paket programı kullanılarak her bir cevap değişkeni için yanıt yüzeyi fonksiyonları belirlenmiş ve istenebilirlik fonksiyonu yaklaşımı ile bütün cevap değişkenlerinin eş zamanlı olarak optimize edilmesi sağlanmıştır. Çalışma sonunda optimum faktör seviyeleri sırasıyla 8,13 dakika, 1,06 ml ve 47,57 mg olarak hesaplanmıştır.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)