57 Paper Details
Dönüşüm Simülatörü Tasarımı
Fahri Vatansever
Abstract
Matematiksel dönüşümler, mühendisliğin birçok alanında yoğun bir şekilde kullanılmaktadırlar. Bu dönüşümlerin mühendislik problemlerindeki işlemleri kolaylaştırma, alternatif çözüm yolları elde etme, bilgisayar destekli hesaplanabilme kabiliyetlerini arttırma gibi birçok avantajları vardır. Gerçekleştirilen çalışmada; elektrik-elektronik mühendisliğinde kullanılan temel dönüşümler (Laplace, z, Fourier, Hilbert, Sin ve Cos vb.) için eğitim ve uygulama amaçlı, etkileşimli simülatör tasarlanmıştır. Konu anlatımları, örnek uygulamalar gibi teorik destekleri de içeren bu simülatör ile kullanıcının seçtiği, oluşturduğu veya yüklediği işaretlerin dönüşümleri kolay ve etkin şekilde alınabilmekte; sonuçlar sembolik (analitik), sayısal ve grafiksel olarak gözlenebilmekte ve anlamlandırılabilmektedir.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)