256 Paper Details
Üvez (Sorbus L.) Odununa Uygulanan Tek Ve Çift Kat UV Sistem Parke Vernik Katmanlarında Renk, Parlaklık Ve Salınımsal Sertlik Değerlerinin Belirlenmesi
Tuğba Gürleyen, Ümit Ayata, Levent Gürleyen, Bruno Esteves, Nevzat Çakıcıer
Abstract
Bu araştırmada, üvez (Sorbus L.) odununa uygulanan tek ve çift kat UV sistem parke vernik katmanlarında renk parametreleri, parlaklık ve salınımsal sertlik değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç ile üvez (Sorbus L.) odunu yüzeylerine tek ve çift kat UV sistem parke vernikleri uygulanmış. Bu malzemeler üzerinde; renk, parlaklık ve salınımsal sertlik değerlerine ait deneyler yapılmıştır. Test sonuçlarına göre, en yüksek ışıklılık (L*) değeri verniksiz üvez odununda belirlenmiştir. En yüksek kırmızı renk (a)* tonu, sarı renk (b*) tonu ve salınımsal sertlik değerleri çift kat UV sistem parke vernik işlemi uygulanmış üvez odununa ait yüzeylerde elde edilmiştir. En yüksek liflere dik ve paralel parlaklık (60o) değerlerinde ise tek kat UV sistem parke vernik işlemi uygulanmış üvez odununa ait yüzeylerde ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, salınımsal sertlik değerinde ise çift kat UV sistem parke vernik katmanlarının tek kat UV sistem parke vernik katmanlarına göre fazla salınım değeri verdiği tespit edilmiştir.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)