177 Paper Details
Bilişim Sektöründe Süreçlerin İyileştirilmesinde Ölçülebilirlik ve Ödüllendirme Faktörü
Fatma Molu, Ayşe Betül Karagöz
Abstract
Bilgi Teknolojileri süreçleri gelişen teknolojiye uyum sağlaması ve sürdürülebilir olması gerekliliğine bağlı olarak dinamik bir yapıda olmalıdır. Süreçlerin yenilenmesi, değiştirilmesi ve iyileştirilmesi özellikle büyük ölçekli organizasyonlarda kazanımlar sağlamaktadır. Bu noktada süreçlerdeki yeniliklerin çalışanlar tarafından benimsenmesi ve uygulanması ise çeşitli zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu bildiride bilişim sektörü personelinin süreçte hedeflenen noktaya varılmasında adaptasyonunun ve katılımının sağlanması için uygulanan ödüllendirme sistemi incelenmiştir. Türkiye’de bir bankada hayata geçirilen sistemin detaylarına yer verilerek, maaş ve terfi gibi günümüz dünyasında tek başına bir ödül sistemi olarak kabul edilemeyecek yöntemlerden farklı olarak uygulanan kalite odaklı ödüllendirme sistemiyle elde edilen kazanımlar analiz edilmiştir. Önerilen bu yöntemle organizasyon açısından düşük maliyet ile çalışan motivasyonu büyük ölçüde sağlanmıştır. Süreçte iyileştirilmesi hedeflenen adımlar atomik düzeyde ele alınmıştır. Hedeflenen iyileşmenin sağlandığı uygulama sonucundaki verilerin analizi ile gösterilmiştir. Uygulama ve Hizmet Kalitesi Ödülleri ismi verilen bu uygulama, bankanın Bilgi Teknolojileri birimleri kapsamında iki yılı aşkın süredir uygulanmış olup bünyesinde BT birimlerini barındıran benzeri büyük ölçekli organizasyonlara örnek teşkil edecektir. Bildiride aynı zamanda, Bilgi Teknolojileri çalışanlarının performans çıktılarının ölçülebilirliği ve izlenebilir metrikler örneklendirilmiştir. Kod kalitesi, BT destek hizmetleri, gereksinim ve test yönetimi gibi farklı disiplinlere ait metrikler ve formülleri anlatılmıştır. Metriklerin izlenmesi ve raporlanması için yapılan sistemsel geliştirmelere de bildiride yer verilmiştir.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)