71 Paper Details
Sinyalize Kavşaklarda Meydana Gelen Taşıt Gecikmelerinin VISSIM Simülasyon Modellenmesi
Yusuf Aktaş, Hakan Aslan, Fatih Pistil
Abstract
Günümüzde insan hayatını olumsuz etkileyen başlıca unsurlardan biri ulaşım sorunudur. Düzensiz ve çarpık şehirleşme ve buna bağlı olarak meydana gelen araç sahipliğindeki artış, ulaşım sorunlarının arkasındaki en önemli etken haline gelmiştir. Bu durumun oluşturduğu trafik sorunları yerel yönetimlerin çözümünde en çok zorlandıkları problemlerden biri haline gelmiştir. Sinyalize kavşaklarda meydana gelen ortalama taşıt gecikmeleri, yani taşıtların kavşaklarda kendi kontrolü dışında ya da dahilinde mevcut nedenlerden dolayı kaybettiği zaman, tüm trafik sistemini doğrudan etkilemektedir. Gecikme sürelerindeki artış, sürücülerin hat seçiminde ve buna bağlı olarak trafiğin yol ağı üzerindeki dağılımında doğal bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, kent içi sinyalize kavşaklarda meydana gelen ortalama gecikmelerin taşıt cinsi ve miktarına bağlı olarak nasıl etkilendiği, Mikro Ölçekli Trafik Simülasyon Yazılımı (PTV VISSIM) ile incelenmiştir. Çalışma kapsamında incelemeye konu olacak kent içi sinyalize kavşak belirlenmiş ve yazılımda modellenmiştir. Sakarya Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Birimi’nden alınan resmi taşıt cins, sayı ve ışık süreleri incelemenin ana girdilerini oluşturmuş ve bu taşıt sayıları eşit yüzdelik oranlarla arttırılarak ortalama gecikmeye etkisi gözlemlenmiştir.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)