151 Paper Details
Çok Katlı Binaların Depremde Davranışlarının Sistem Mühendisliği Açısından İncelenmesi
Ali Okatan, Can Balkaya, Muhammed Arslan
Abstract
Bir deprem anında, mevcut bir binada oluşabilecek yer değiştirmeleri ve yer değiştirme ivmeleri matematiksel model ile ortaya konulmuştur. Modelin simülasyonunda MATLAB\Simulink dinamik modeli kullanılmıştır. Modelde katların yer değiştirmesi, kütlesi, rijitliği, iç sönüm katsayısı ve dış sönüm katsayıları dikkate alınmıştır. Söz konusu matematiksel modelde, ikinci dereceden diferansiyel denklemler matris biçiminde ifade edilmiştir. Simülasyon için örnek sekiz katlı bir bina seçilmiştir. Binanın mekanik modeli MATLAB/Simulink blok modelinde hazırlanmıştır. Deprem kaynağı olarak, 1940 California’da El-Centro gözlem merkezinden kayıt edilmiş 7.1 büyüklüğündeki depremin ivme bilgileri esas alınmıştır. Zemin etkisi dikkate alınmadan El-Centro depremine verdiği tepkilere göre analizleri yapılmıştır. 8 katlı mevcut binanın her katının sismik dalgalara vereceği yer değiştirme ve yer değiştirme ivmesi simüle edilmiş ve simülasyon sonucunda sekiz katlı binanın her katının yer değiştirme ivmesinin ve yer değişiminin zamana bağlı fonksiyonları elde edilmiştir. Matematiksel model ve kullanılan simülasyon tekniği yardımıyla deprem bölgelerinde yapılacak binaların olası deprem kaynağından uzaklıkları, olası depremin büyüklüğü, yapıdaki katların sayısı dikkate alınarak deprem performansları yönünden etkin analizleri yapılabilecektir.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)