CONTENTS
 

B5-ISITES2014ID1 Electronic Noses That Are Used İn Academic Studies
M. Fatih Adak, Nejat Yumusak

B5-ISITES2014ID2 Mevcut Betonarme Binaların Yapısal Parametrelerinin Binaların Deprem Performansına Etkilerinin Belirlenmesi
Naci Çağlar, Zehra Şule Garip

A6-ISITES2014ID3 Metabolomics İn Foods: Analysis Of Secondary Metabolites İn Wheat Using Lc-Qtof/Ms
Senay Simsek

A8-ISITES2014ID4 A Taguchi Application On Optimization Of Process Parameters For Hole Quality İn Drilling Of Aısı 304 Stainless Steel
Turgay Kıvak, Ergün Ekici, Adem Çiçek

A6-ISITES2014ID7 Yumuşak Zeminlerde Yapılan Betonarme Binaların Deprem Davranışına Bodrum Kat Etkisi
Naci Çağlar, Zehra Şule Garip, Sevil Atasoy

B2-ISITES2014ID8 Test To Elaboration A Dry Cookies Based Bran Of Durum
Deffairi Djamila

A6-ISITES2014ID11 Test Of İmprovement Of The Soymilk Quality
Abdelkader Dilmi Bouras

A7-ISITES2014ID13 Adaptive Hierarchical Fuzzy controller for HVAC Systems in Low Energy Buildings
Hamed Basil, Alalami Fadi

A1-ISITES2014ID14 Experimental Study Of Automated Car Power Window With Preset Position
Muazzin Mupit

A10-ISITES2014ID21 Improvements Of Autonomous Of Tug - T60 Robotic Telescope
Murat Dindar, Murat Parmaksizoglu, Saniye Dindar, Hasan Esenoglu, Selcuk Helhel, Halil Kirbiyik

A13-ISITES2014ID22 Dry Reforming Of Methane And Carbon Dioxide Over A Rh(2Wt.%)/Ceo2 Catalyst
Menderes Levent

B2-ISITES2014ID24 Contribution To The Valorization Of The "Mech - Degla" Date Flour İncorporated İn Artisanal Couscous
Kouidri Amel, Meribai Amel

A16-ISITES2014ID29 Farklı Isıl İşlemlerin 16Mo3 (1.5415) Sac Malzemenin İleri-Geri Esneme Miktarına Etkisinin Deneysel Ve Mikroyapısal Olarak İncelenmesi
Mustafa Özdemir, Hakan Gökmeşe, Hakan Dilipak, Volkan Yılmaz

A8-ISITES2014ID30 Hadfield Çeliğine Elektro Erozyon İle İşleme Yöntemiyle Mikro Derin Deliklerin Delinmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi
Volkan Yilmaz, Hakan Dilipak, Mustafa Özdemir, Gültekin Uzun

A12-ISITES2014ID33 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsünde Güç Kalitesi Analizi Ve Değerlendirilmesi
Sahabettin Hasar, Yasemin Onal, Metin Kesler

A17-ISITES2014ID34 Rıde Comfort Sensıtıvıty Analysıs Of Portal Axle Usıng Adams/Car
Emre Sert, Sertaç Dileroğlu

A7-ISITES2014ID35 Genesıo-Tesı Kaotik Sisteminin Parametrik Analizi
Deniz Dural, Yılmaz Uyaroglu

B4-ISITES2014ID36 Kaotik Tabanlı Diferansiyel (Farksal) Gelişim Algoritması
Mehmet Eser, Uğur Yüzgeç

A12-ISITES2014ID38 Nükleer Yakıt Üretiminde, Hızlandırıcı Kaynaklı Sistemler (Ads) İle Konvansiyonel Zenginleştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması
Seyit Rıza Tokgöz, Recep Akkaya, Elif Kemah

A9-ISITES2014ID40 Arduino Kullanarak Web Tabanlı Klima Kontrolü
Eren Safa Turhan, Barış Boru, Selim Kaya, Gökhan Atali

A12-ISITES2014ID41 Doğrultucu Devre Elemanlarının Genetik Algoritmalarla Optimizasyonu
Fahri Vatansever, Nedim Aktan Yalçın

A2-ISITES2014ID42 Arduıno Tabanlı Prototip Akıllı Ev Sistemi Tasarımı
Emre Onaran, Esra Yılmaz, Yavuz Selim Bakan, Fahri Vatansever

A7-ISITES2014ID44  Zaman Gecikmeli Kontrol Sistemleri İçin Labvıew İle Pı Kontrolör Tasarımı
Ali Yüce, Nusret Tan

A16-ISITES2014ID45 Bakır Oksit (Cuo2) Nano Partiküllerle Güçlendirilmiş Çam Ahşabın Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Tahir Akgül, Ahmet Apay

B6-ISITES2014ID46 Dağıtık Mimari İle Tedarik Zinciri Yönetimi
Fatih Erdoğdu, Muammer Akçay

B6-ISITES2014ID47 Performance Of Matrix Multiplication By Using Mpı Parallel Programming Approach
Berna Şeref, Muammer Akçay

A4-ISITES2014ID48 Üniversitelerde Verilen Hizmetlerin Öğrenci Memnuniyeti Açısından, Grey Evaluation Metodu İle Değerlendirilmesi
Yusuf Hayırsever, Salih Görgünoğlu

A15-ISITES2014ID49 Screening Of Sponge-Associated Fungi For Antimicrobial Activity Against Fish Pathogens
Ferhat Can Özkaya, Semih Engin, Tevfik Tansel Tanrıkul, Muhammet Altunok

B1-ISITES2014ID51 Estimation Traffic Intensity Using A Real Time Computer Vision System
Serap Kazan, Musa Balta, Kevser Ovaz, Erman Özer

A8-ISITES2014ID52 Ggg 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri Ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi
Harun Koçak, Mahmut Gülesin, Gültekin Uzun

A8-ISITES2014ID57 Experimental Investigation Of The Machinability Of Duplex Stainless Steels With Wedm
Metin Zeyveli, Mehmet Altuğ, Abdulmecit Güldaş

B11-ISITES2014ID58 Machine Learning Approach For Estimating Sensor Deployment Regions On Satellite Images
Enes Ateş, Tahir Emre Kalaycı, Aybars Uğur

B1-ISITES2014ID59 Proje Yönetimi Ve Vinç Üretiminde Uygulaması
Şeyma Özbilge, Muharrem Düğenci, Özlem Konuşkan

A12-ISITES2014ID60 Elektronik Güç Transformatörünün Tasarımı Ve Analizi
Hakan Açikgöz, Ökkeş Fatih Keçecioğlu, Mustafa Şekkeli

A12-ISITES2014ID62 Analysis And Comparison Of Hybrid And Single Tuned Passive Power Filters
O.Fatih Kececioglu, Hakan Acikgoz, Mustafa Sekkeli

A7-ISITES2014ID63 Examine Of Pı – Fuzzy Logic Type Control Method Achievement İn The Permanent Magnet Dc Motor Speed Control
Hasan Rıza Özçalik, Ahmet Gani, Hakan Açikgöz, Ökkeş Fatih Keçecioğlu

B11-ISITES2014ID65 Elektromagnetizma-Like Algoritması İle Kablosuz Algılayıcı Ağların Olasılıksal Dinamik Dağıtımları
Recep Özdağ, Ali Karci

C9-ISITES2014ID66 The New Agrıculture System’S Impacts On Agrıcultural Productıon And Implementatıons In Turkey
Dilehan Avşar, Gökhan Avşar

A10-ISITES2014ID68 Ultrasonik Engel Algılayıcılı Gezgin Aracın 2-Eksen Joystick İle Kontrolü
Muharrem Çelebi

A17-ISITES2014ID69 Ses Komut Tanıma İle Gezgin Araç Kontrolü
Muharrem Çelebi, Ali Buldu

A13-ISITES2014ID71 Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu
Hüseyin Kaya, Mehmet Özkaymak, Erol Arcaklioğlu

A12-ISITES2014ID73 Adıgüzel Hydroelectric Power Plant Modeling And Load-Frequency Control
Ahmet Kaysal, Yüksel Oğuz, Kübra Kaysal

A12-ISITES2014ID74 Yük Tahmini İçin Hibrit (Ysa Ve Regresyon) Model
Kübra Kaysal, F.Onur Hocaoğlu, Ahmet Kaysal

A9-ISITES2014ID75 2.4 Ghz Ism Bandında Niti Anten İle Yer İstasyonuna Konum Ve Bilgi Gönderen İnsansız Hava Aracı
Şuayip Öztaş, Hakkı Burak Bozkir, Adnan Kaya

A7-ISITES2014ID78 Hafif Ticari Aracın Devrilme Kontrolünde Farklı Kontrolör Uygulamaları
Emre Sert

C7-ISITES2014ID79 Koni Penetrasyon Deneyi Ölçümlerinde Gelişmeler
Sedat Sert, Aşkın Özocak, Ertan Bol

B5-ISITES2014ID80 Dwt Based Face Recognition Using Pnn And Svm
Serap Kazan, Turhan Bunjaku, Nevzat Tasbasi

C9-ISITES2014ID81 Üniversite-Sanayi İşbirliklerinin Değerlendirilmesi Ve İstanbul Teknik Üniversitesi İle Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Arasında Gerçekleştirilen Proje Ortaklığının Örneklerle İncelenmesi
Aslı Yorulmazel, Cengizhan Bilgin, Görkem Erdoğan

B5-ISITES2014ID83 Yapay Arı Koloni Algoritması İle Uzay Çelik Yapıların Optimum Tasarımı
Ozer Sevim, Mustafa Sönmez, Rıfat Sezer

C10-ISITES2014ID84 Desıgn Of A Computer-Controlled Current Stımulator For Nerve And Muscle Excıtatıon
Mahmud Esad Arar, Burak Güçlü, Orhan Özhan, Mehmet Özkan

C10-ISITES2014ID85 Karotis Atardamarında Kan Akışının Modellenmesi
Özgür İnanç, Ziyaddin Recebli, Erhan Pulat

A7-ISITES2014ID86 Longitudinal And Lateral Control For Unmanned Ground Vehicles
Abdullah Nuri Somuncuoğlu, Tuğba Selcen Navruz

B6-ISITES2014ID87 Analysis Of User Interfaces Of Mobile Applications
Gökhan Akyol

A11-ISITES2014ID88 Manufacturable Aluminum Nitride Nanowire Films
Kaşif Teker

C1-ISITES2014ID89 Sistem Analizi Eğitim Simülatörü Tasarımı
Fahri Vatansever, Metin Hatun

A1-ISITES2014ID91 Bir Buhar Kazanının Enerji Ve Ekserji Analizi Yoluyla Performansının Değerlendirilmesi
Cagdas Filiz, Cuneyt Uysal, Enes Kilinc, Huseyin Kurt

A8-ISITES2014ID92 Defects Detection Of Profile And Rail Surface With Image Processing Techniques
Ahmet Çelik, İlhami Muharrem Orak

B3-ISITES2014ID93 Geribeslemeli Haberleşme Sistemlerinde Bilişsel Radyo Modelinin Matematiksel Analizi
Metin Çiçek, Nursel Akçam

A16-ISITES2014ID94 The Correlatıon Between Intergranular Phase Coalescence And Z Value Of Sialon-Tin Composıtes
Nurcan Calis Acikbas, Ferhat Kara, Pınar Ozen

B6-ISITES2014ID95 Br Gelişim Sürecinde Telsiz Cihazların Yazılım Açısından Sisteme Uygunluğunun Kontrolü
Metin Çiçek, Nursel Akçam

A16-ISITES2014ID96 Characterization Of Green Epoxy Matrix Composites Filled With Ceramic Wastes
Gökhan Acikbas, Nurcan Calis Acikbas, Emre İkizek, Murat Ozel, Ahmet Sinan Eker

A16-ISITES2014ID98 Formatıon Of Superhydrophobıc Character On Ceramıc Surfaces
Gokhan Acikbas, Selcuk Ozcan, Nurcan Calis Acikbas

A2-ISITES2014ID99 Semantik Web Arama Motoru Üzerine Bir İnceleme
Oguzhan Menemencioglu, Ilhami M. Orak

A17-ISITES2014ID104 Otomobillerde Kullanılan Disk Fren Balatarının Deneysel İncelenmesi
Mustafa Timur, Hilmi Kuşçu

A11-ISITES2014ID106 Reduced Graphene Oxide Synthesis Via Improved Hummers’ Method
Rafig Alibeyli, Ali Ata, Erdal Topaç

B5-ISITES2014ID108 Neural Network And Neuro Fuzzy Model For Forecasting Equity Market Data
Berna Şeref, Necaattin Barışçı

B8-ISITES2014ID109 Green Technology, Cloud Computing And Data Centers: The Need For Integrated Energy Efficiency Framework And Effective Metric
Nader Nada, Abusfian Elgelany

B6-ISITES2014ID110 Efficiently Web Service Selection Using Machine Learning Algorithms And Semantic Web
Muaz Gultekin, Ugur Ergul

B5-ISITES2014ID112 Karaciğer Yetmezliğinin Teşhisinde Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Kullanımı
Ekrem Alkuşak, Murat Gök

B3-ISITES2014ID113 Machıne Learnıng Based Inspectıon Technıque In Software Inspectıon Lıfecycle
Muaz Gultekin, Ozge Ozturk, Selin Bircan Tutgun

C10-ISITES2014ID115 Generating An Artificial Intelligent System For Diagnosing Thyroid Gland Related Diseases Using Fuzzy Logic And Artificial Neural Network
Uğur Kesen, Emre Canayaz, Ali Sarıkaş

C10-ISITES2014ID116  Kızılötesi Görüntülerden El-Damar Örüntüsü Tespiti
Volkan Seymen, Ömer Faruk Boyraz, Özdemir Çetin, Mustafa Zahid Yıldız

C7-ISITES2014ID117 Virtual Mirror Using Kinect Sensor
Muhammed Kotan, Cemil Öz

A5-ISITES2014ID118 Developing Natural Using Interface For Windows Operating System Using Kinect
İsmail Öztel, Hüseyin Eski, Cemil Öz

A5-ISITES2014ID119 Deveoping And Establishing A Painting Program Controlling With Hand Motions Using Kinect
Gözde Yolcu, Tuğrul Taşçı, Cemil Öz

A1-ISITES2014ID120 A Comparative Analysis For Multiattribute Selection Of Non-Traditional Machining Processes Using Fuzzy Ahp And Fuzzy Topsıs
Aysun Sagbas, Ozan Capraz

A12-ISITES2014ID124 Reactive Power Compensation İn Power Systems, Harmonic Analysis And Elimination With Passive Filters
Zeynel Baş, Ayhan Özdemir

A16-ISITES2014ID127 Alkali Silis Reaksiyonu Açısından Sakarya Nehri Ve Çoruh Nehri Agregalarının Araştırılması
Korkmaz Yıldırım, İlker Tekin

A12-ISITES2014ID128 Stokastik Modellerle Rüzgar Hızı Tahmini; Karabük Örneği
Bayram Köse, Ziyaddin Recebli, Mehmet Özkaymak

A1-ISITES2014ID131 Multi-Thread Application Of Marching Cubes Algorithm
Soydan Serttaş, Kayhan Ayar, Gülüzar Çit, Cemil Öz

A1-ISITES2014ID132 Voxelization With Opencl For Virtual Sculpting
Kayhan Ayar, Gülüzar Çit, Cemil Öz, Soydan Serttaş

B6-ISITES2014ID133 A Reliable System Integration Study Using Open Source Voıp Software
Ahmet Özmen, Veysel Harun Şahin

A1-ISITES2014ID135 Mobil Rfıd Okuyucu Ve Pasif Taşıyıcılar Kullanarak Bina İçi Konum Tespiti
Emrullah Demiral, Ismail R. Karas, Muhammed K. Turan

A6-ISITES2014ID136 Sırörtülü Ses Dosyalarının Ki-Kare Ve Olasılıksal Sinir Ağları Yardımıyla Çözümlenmesinde İçeriğe Göre Performans Karşılaştırması
Ali Durdu, Ahmet Turan Özcerit

B6-ISITES2014ID139 Challenges, Methodologies, And Issues İn Mobile Banking Testing Process
Fatma Molu, Ayse Betul Karagoz

A1-ISITES2014ID141 Neural Network Models On Surface Finish İn Wire Electrical Discharge Machining Process
Aysun Sagbas, Ozan Capraz

B6-ISITES2014ID142 Finans Sektörü Yazılım Süreçlerinde Şelale Modelinden Scrum Modeline Geçiş
Fatma Molu, Ayse Betul Karagoz

A13-ISITES2014ID143 Parametric Study Of A Double Effect Absorption Refrigeration System
Murat Ozturk, Abbas Alpaslan Kocer

B1-ISITES2014ID144 Görüntü İşleme Metoduyla Mermer Mozaik Otomasyonu
İsmail Serkan Üncü, Oğuzhan Kilim, Yusuf Kubuz, Ali Uysun

A13-ISITES2014ID145 The Treatment Studıes Of Textıle Wastewater Damagıng The Envıronment
Kadir Özan, Ülküye Dudu Gül, Caglayan Acikgoz

A13-ISITES2014ID146 Güneş Kulesinin Deniz Üzerinde Tasarımı Ve Ekserji Analizi
Hüseyin Yağlı, Ali Koç, Yıldız Koç, Ali Galip Mumcu

B4-ISITES2014ID147 Genetik Algoritmalar Kullanılarak Dc Motorlarda Akım Optimizasyonu
Hasan Demir, Metin Zeyveli

B4-ISITES2014ID148 Dc Motorlarda Maksimum Verimin Genetik Algoritma Kullanılarak Optimizasyonu
Kürşat M. Karaoğlan, Metin Zeyveli

B6-ISITES2014ID149 Sakarya İline Ait Yangın Verilerinin Veri Madenciliği Yöntemleri İle Değerlendirilmesi
Yüksel Yurtay, Nilüfer Yurtay, Numan Çelebi, Nihal Zuhal Bacınoğlu, Gülşah Ak

B6-ISITES2014ID151 Mobil Destekli Aşı Takvimi Uygulaması
Sefa Gürel, Ahmet Cefakar, Nilüfer Yurtay, Yüksel Yurtay

A11-ISITES2014ID152 A Batch Adsorber Design For Rhodium Adsorption On Pyrogallol Formaldehyde Resin
Mustafa Can

B12-ISITES2014ID155 Texturing Techniques in 3D City Modeling
Idris Kahraman, İsmail Rakıp Karaş

A16-ISITES2014ID156 Sıkıştırma İşleminin Betonarme Elemanların Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkis
Kemalettin Yilmaz, Mucteba Uysal, Huseyin Ulugol

A16-ISITES2014ID157 Betonarme Eleman Tipinin Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi
Kemalettin Yilmaz, Mucteba Uysal, Huseyin Ulugol

C10-ISITES2014ID158 Kinect İle Temel Yürüme Parametrelerinin Elde Edilmesi
Irfan Kösesoy, Cemil Öz, Ibrahim Delibaşoğlu

A13-ISITES2014ID160 Sıkıştırma Basıncının Pem Yakıt Pili Performansına Etkisi
Hüseyin Kahraman, İsmet Çevik, Sertaç Coşman

B6-ISITES2014ID162 Araç Hızı Ve Yoğunlunun Video Görüntüleri Üzerinden Gerçek Zamanlı Olarak İzlenmesi
Ahmet Nusret Özalp, Salih Görgünoğlu

A8-ISITES2014ID163 Accurate And Quick Evaluation Of Nutritional Status Of Sheep By An İmproved Mobile Walk-Over Weighing System İn Field
Esad Sami Polat, Tamer Çaglayan, Mustafa Garip, Behic Coskun

A18-ISITES2014ID165 Investigation Of Stability Of Spoil Piles Under Different Drainage Conditions
Hasan Karakul

A8-ISITES2014ID169 An Enhanced Accuracy Method For Determining Forming Temperatures İn Warm Deep Drawing Process
M. Hüseyin Çetin, Osman Yiğit, Hasan Gökkaya, Erol Arcaklioğlu

A13-ISITES2014ID170 Co2 Soğutucu Akışkanlı Isı Pompasının Soğutma Ve Isıtma Karakteristiklerinin İncelenmesi
Bahri Aksu, Hüseyin Kurt

A11-ISITES2014ID174 Technology Transfer And Interdıscıplınary Collaboratıon Between Engıneers And Archıtects For Sustaınable Archıtecture Of The Future
Ayşin Sev, Meltem Ezel Çırpı

C7-ISITES2014ID175 Innovatıve Technologıes And Future Trends In Hıgh-Rıse Buıldıng Desıgn And Constructıon
Ayşin Sev, Meltem Ezel Çırpı

B10-ISITES2014ID176 Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu
Hakan Üçgün, Mustafa Danacı

A13-ISITES2014ID177 Giyilebilir Teknolojiler Ve Bir Solar Enerjili Şapka Uygulaması
Bülent Çobanoğlu, Necip Fazıl Bilgin, Fatih Çelik

C10-ISITES2014ID179 Osilometrik Ölçüm Metoduyla Tansiyon Ölçülmesi Ve Görüntülenmesinin Yazılımsal Ve Donanımsal Olarak Gerçeklenmesi
Gökhan Uçar, Adnan Kavak, Taha Erdem Yıldırım, Mehmet Yakut

A1-ISITES2014ID180 Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Hüseyin Kasap, Necati Mert, Ezgi Sevim, Sabahat Begüm Şeber

A6-ISITES2014ID181 Effect Of Salt Stress And Bentonite On The Germination And Proline Content Of Vicia Faba L. Plant Var.’ Semilla Violeta’ And Reine Mora’
Reguieg Yssaad Houcine Abdelhakim, Nouri Tayeb, Latigui Ahmed

A9-ISITES2014ID182 Design Of A Painting Robotic Cell For Industrial Applications
Atef Ata

A12-ISITES2014ID183 Variac Controlled Reactive Power Compensation Application
Önder Özmen, Ali Ozturk, Yalçın Alcan

A2-ISITES2014ID184 Yapay Zeka Yöntemleri İle Dünya Depremlerinin Modellenebilirliği
Erkan Özhan

C1-ISITES2014ID185 Labview Based Digital Signal Processing Virtual Laboratory
Ahmet Küçüker, Burhan Baraklı

A1-ISITES2014ID186 Applicable Index Sorting Algorithm Regardless Of Character For Many Languages
Burhan Baraklı, Ahmet Küçüker

B6-ISITES2014ID187 Developıng A Parallel Sımulator For Dıstrıbuted Onlıne Gas Sensor Systems
Deniz Dural, Ahmet Özmen

A14-ISITES2014ID188 A Novel Metal Oxide Filled Polyethylene Based Composite Shielding Material For Protection From Harmful Effects Of Ionizing Electromagnetic Radiation
Ezgi Eren Belgin, Gul Asiye Aycik

A6-ISITES2014ID189 Zemin Sıvılaşma Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi
Ayse Bengu Sunbul, Rukiye Uzun

A9-ISITES2014ID190 Desıgn And Analysıs Of New Drıve Mechanısm Of Ra 14 Dobby
Gabil Abdulla, Bilal Rıhtım, Rashid Abdullayev

A12-ISITES2014ID192 Optimization Of Transformer Efficiency With Gravitational Search Algorithm For Various Operation Conditions
Yalçın Alcan, Ali Ozturk, Önder Özmen

A16-ISITES2014ID193 Tool Wear İn Cnc Turning Operations
Mustafa Nursoy, Hamdi Sözöz

A13-ISITES2014ID195 Biyodizel Reaksiyonlarında Fuzel Yağı Kullanımı
Salih Özer, Abdurazzak Aktaş

B4-ISITES2014ID197 A Comparative Study On Time-Modulated Uniform Circular Arrays İn Terms Of Total Sideband Power Loss
Ertugrul Aksoy

B4-ISITES2014ID198 Investigation Of The Effect Of Maximum Sideband Level Inequality To Solution Time İn Time-Modulated Small Sized Linear Arrays
Ertugrul Aksoy

A8-ISITES2014ID199 Plastik Enjeksiyon Kalıplamada Çapak Miktarının Görüntü İşleme Yöntemiyle Belirlenmesi
Ferhat Ceritbinmez, Erdoğan Kanca, Mehmet Demir, Mehmet Koç

C7-ISITES2014ID200 Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Kurban Öntürk, İsa Vural

A10-ISITES2014ID201 Tek Hat Kullanarak Çift Yönlü Çalışan Yeni Bir Haberleşme Protokolü
Gökhan Atali, Barış Boru, Eren Safa Turhan, Selim Kaya

C10-ISITES2014ID202 Investigation Of The Performance Of The Air Purifier İn High-Risk Hospital Rooms By Counting Particles
Mana Sezdi

A8-ISITES2014ID203 Plastik Parça Üretiminde Çapaklanma Miktarının Genetik Algoritma Yöntemiyle Tahmin Edilmesi
Mehmet Demir, Ferhat Ceritbinmez, Erdoğan Kanca

C7-ISITES2014ID204 Learning Management System On University-Industry Collaboration
Verda Özge Ünal, Turan Erman Erkan, Erhan Solakoğlu

A18-ISITES2014ID205 Biodegradation Of Bioplastic Carrier Bag Wastes By The White Rot-Fungus Coriolus Versicolor
Ezgi Bezirhan Arikan, H.Duygu Ozsoy

A9-ISITES2014ID206 Web Üzerinden Labview Kullanarak Altı Eksenli Robot Kolu Kontrolü
Selim Kaya, Barış Boru, Gökhan Atali, Eren Safa Turhan

A16-ISITES2014ID207 Investigation Of Mechanical Properties Of Dp 600 Steels At Elevated Temperatures
Bulent Aydemir, Havva Kazdal Zeytin, Gökhan Güven

A16-ISITES2014ID208 Deformation Behavior Of Cold-Formed 32Mn2.3Si3al Twıp Steel İn Tension At Different Temperatures
Bulent Aydemir, Havva Kazdal Zeytin, Gökhan Güven

B5-ISITES2014ID209 Yapay Sinir Ağları Ve Morfolojik Görüntü İşleme Kullanarak Görüntü Tahribat Analizi
Gökhan Atali, Sinan Serdar Özkan, Durmuş Karayel

C10-ISITES2014ID210 Biomimetic Calcium Phosphate Coating Of Ti Alloy İn Sbf And 1.5×Sbf
Bengi Yilmaz, Zafer Evis, Aysen Tezcaner, Sreeparna Banerjee

A13-ISITES2014ID213 Green Process Design And Operation For Ester Synthesis
Filiz Ugur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu

A6-ISITES2014ID214 Influence Of Different Parameters On The Drying Kinetics While Making Apple Snack With Microwave
Banu Yokus, Alev Akpinarborazan

A18-ISITES2014ID215 Titanyum Dioksit Nanopartikülünün Buğday Çimlenmesine Etkisi
Zeynep Görkem Doğaroğlu, Nurcan Köleli

A18-ISITES2014ID216 Prediction Of Indoor Air Pollutant Concentrations Using Nazaroff-Cass Model
Nesibe Yalçın, Ahmet Özmen

A18-ISITES2014ID217 Çelikhane Cürufundan Ve Tufalından Bitki Besin Elementlerinin Geri Kazanımı Ve Bu Elementlerin Bitki Büyümesine Etkisi
Aydeniz Demir, Dilan Yildirim, Nurcan Koleli

A18-ISITES2014ID218 A New Approach To Using Microorganisms İn Treatment Of Wastewater: Decolorization Of Textile Dyes By Fungus İn Membrane Bioreactor
Caglayan Acıkgöz, Ülküye Dudu Gül, Kadir Özan, Onur Kavuştu, İlker Özer

B8-ISITES2014ID219 Microsoft Ve Oracle Bulut Çözümleri Kıyaslaması Ve Bilgi İşlem Birimlerinde Uygulanabilirliği
Yaşar Dereli, Muhammet Damar, Salih Zafer Dicle

A13-ISITES2014ID221 Esterification Of Maleic Acid With Butanol Catalyzed By Environmentally Friendly Catalysts
Mehmet Bengi Taysun, Emine Sert, Ferhan Sami Atalay

A13-ISITES2014ID223 Hidrojen Enerjisi, Üretim Mekanizmaları Ve Çevresel Önemi
Habibe Elif Gülşen, Halil Kumbur, Gamze Koyuncu

A18-ISITES2014ID225 Tarımsal Aktivitelerden Kaynaklı Yeraltısuyu Kirliliği; Göksu Delta'sı
Olcay Özer

A16-ISITES2014ID226 Dış Cephe Uygulamalarında Profil Çekme Metodu İle Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastiklerin Kullanılması
Aslı Hatipoğlu, Mehmet Sarıbıyık, Ferhat Aydın

A10-ISITES2014ID227 An Experimental Approach To Motion Blur Estimation
Deniz Sargun, Hüseyin Boyacı, Metin Dündar Özkan, Gökhan Koray Gültekin, Afşar Saranlı

A12-ISITES2014ID229 Doğrudan Yolvermeli Sabit Mıknatıslı Senkron Motorda Rotor Çubuk Arızasının İncelenmesi
Gosenay Hatik, Elif İngenc, Mehmet Akar

A12-ISITES2014ID230 Asenkron Motorda Statik Eksenden Kaçıklık Arızasının İncelenmesi
Elif İngenc, Goşenay Hatık, Mehmet Akar

A16-ISITES2014ID233 Polyurethane Networks From Different Soy-Based Polyols By The Ring Opening Of Epoxidized Soybean Oil With Poly(Ethylene Glycol)S
Sennur Deniz, Miray Sakarya

A1-ISITES2014ID237 Evaluation And Selection Of Smart Phones Using İntegrated Maut And Entropy Techniques
Özlem Konuşkan, Özer Uygun

C10-ISITES2014ID239 Knn, Nn, Bayes, Dt Ve Svm Kullanılarak Ekg Vurularının Sınıflandırılması
Yasin Kaya, Hüseyin Pehlivan

B6-ISITES2014ID240 Çukurova Regıonal Aırport Sıte Selectıon Wıth Vıkor And Maute Methods
Medine Nur Türkoğlu, Özer Uygun

A1-ISITES2014ID242 Using Fuzzy Topsıs Method For Evaluation Of Gsm Operators
İpek Nur Erkmen, Özer Uygun

A9-ISITES2014ID244 İnsansız Hava Araçları İle Bitki Koruma Ve Tarım Uygulamaları
Murat Reis

A18-ISITES2014ID246 Elektrokoagülasyon İle Endüstriyel Atıksu Arıtımı
Ceyhun Akarsu

A1-ISITES2014ID249 Bulanık Mantık Yaklaşımı İle Nakliye Maliyetlerinin Hesaplanması
Furkan Yener

A13-ISITES2014ID251 Desing And İmplement Of Uninterruptable Power Supply System Can Be Fed By A Photovoltaic Energy System
Yusuf Seyis, Ali Ozturk

B10-ISITES2014ID253 Reversible Image Watermarking Based On Interpolation Error Expansion
İbrahim Yildirim, Burhan Baraklı

C4-ISITES2014ID254 Proje Performans Değerlendirmesinde Kritik Faktörler
Abdulkerim Öncü

B10-ISITES2014ID256 Adaptive Reversible Image Watermarking
Can Yüzkollar, Burhan Baraklı, Ümit Kocabıçak

C1-ISITES2014ID259 Hibrit Mühendisliklerde Eğitim: Enerji Sistemleri Mühendisliği Örneği
Abdussamet Subaşı, Muhammet Biberoğlu, Taha Nurettin Gücin

B6-ISITES2014ID261 Üniversiteler İçin Yönetim Bilişim Sistemi; Yazılım Yaşam Döngüsü İçinde Planlanma, Analiz Ve Tasarım Süreçleri
Muhammet Damar, Yılmaz Gökşen

A16-ISITES2014ID262 Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi
Muhammet Uludağ, Remzi Çetin, Osman Aydoğuş, Kerim Çam, Derya Dispinar

A12-ISITES2014ID263 Kok Bataryalarının Devreye Alınması, İşletilmesi Ve Asgari Çalışma Şartlarının Araştırılması
Hasan Basri Poyraz, Erdoğan Kanca, Mehmet Demir

A16-ISITES2014ID264 Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si Morfolojisine Ve Porozite Üzerine Etkisi
Muhammet Uludağ, Remzi Çetin, Özgür Ortaç, Merve Bingöl, Derya Dışpınar

A16-ISITES2014ID265 Grain Refinement, Modification, Degassing And Melt Quality Relationship İn Al-7Si-0.3Mg
Muhammet Uludağ, Remzi Çetin, Derya Dışpınar

A16-ISITES2014ID266 Al-Cu Alaşımlarında Porozite Ve Mikroyapının Yaşlandırma Üzerine Etkisi
Muhammet Uludağ, Serdar Çelebi, Derya Dışpınar

A16-ISITES2014ID267 Alcu4ti Alaşımın Farklı Döküm Sıcaklıklarında Döküm Kalitesi İle Yaşlandırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Muhammed Raşit Eryılmaz, Muhammet Uludağ, Derya Dışpınar, Memduh Kara

A16-ISITES2014ID268 Lm28 Alaşımının Farklı Döküm Sıcaklığının Si Morfolojisine Etkisi
Muhammet Uludağ, Derya Dışpınar

B5-ISITES2014ID269 Nudity Detection Using Face-Body Ratio
Fatih Aslan, İrfan Kösesoy

A16-ISITES2014ID270 The Change İn The Porosity Distribution With Hydrogen Content Of A357
Muhammet Uludağ, Remzi Çetin, Derya Dışpınar

A16-ISITES2014ID271 Change İn The Sdas By Sr Modification And Alb3 Grain Refinement İn A357
Muhammet Uludağ, Remzi Çetin, Derya Dışpınar

A3-ISITES2014ID273 Güneş Enerjili Hava Kollektöründe Selektif Boya Kullanımının Isıl Verime Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Mesut Abuşka, Mehmet Bahattin Akgül

A16-ISITES2014ID274 Lm28 Alaşımında Tane İnceltme Ve Sr Modifikasyonun Si Morfolojisine Etkisi
Muhammet Uludağ, Zafer Yavaş, Ümmühan Öztürk, Nesibe Sevde Ülvan, Derya Dışpınar

A13-ISITES2014ID276 Güneş Enerji Sistemleri İçin Bir Eğitim Aracı
Serhat Duman, Nuran Yörükeren, İsmail H. Altaş

A12-ISITES2014ID277 Fotovoltaik Enerji Sistemleri İçin Maksimum Güç Noktası Takip Algoritmalarının Karşılaştırılması
Serhat Duman, İsmail H. Altaş, Nuran Yörükeren, Bora Alboyacı

A17-ISITES2014ID278 Hareketli Cephe İskelelerinde Tasarım Parametrelerinin İncelenmesi
Naim Haskioğlu, Emine Aydın, Osman Eldoğan

A13-ISITES2014ID279 Güneş Bacası Sistemlerinde Kullanılan Rüzgar Türbinlerinin Karşılaştırmalı Analizi
Emrah Dokur, Murat Akıl, Mehmet Kurban

B10-ISITES2014ID280 Graflarda Derece Bağlantılık İndeksi Ve Temel İşlemlerde İncelenmesi
Mehmet Umit Gursoy, Pinar Dundar

B11-ISITES2014ID287 Wireless Sensor And Actuator Networks İn Precision Agriculture: Recent Trends And Future Directions
Hakkı Soy, Yusuf Dilay, Adem Özkan, Cevat Aydın, Mehmet Bayrak

A13-ISITES2014ID289 Kereste Kurutmada Enerji Verimliliği - Güneş Enerjisi İle Kızılçam (Pinus Brutia) Kerestesi Kurutma Örneği
Hızır Volkan Görgün, Hasan Korkmaz, Öner Ünsal

A18-ISITES2014ID290 Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu Katı Atık Karakterizasyonu Ve Maliyet Analizi
Mutlu Yalvac, Mustafa Gündoğdu, Ekrem Gündoğdu

A1-ISITES2014ID294 Kümen Üretim Tesisi Isı Değiştiricisi Devresinin Statik Simulasyonu
Erhan Kayabaşı, Mustafa Kolukısa, Hüseyin Kurt

B5-ISITES2014ID298 An Assessment Of Drought İmpact On Barley Yield Using County Wide Drought Severity And Coverage Index And Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System (Anfıs) Model
Halis Simsek, Bilal Cemek, Navaratnam Leelaruban, G. Padmanabhan

A17-ISITES2014ID299 Cuzn30 Pirinç Malzemede Tane Boyutunun Mikro-Ekstrüzyon İşlem Kuvveti Üzerine Etkisi
M. Yalçın, A. Parasız

A16-ISITES2014ID300 Bor Oksit (B2o3) Nano Partiküllerle Güçlendirilmiş Çam Ahşabın Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Tahir Akgül, Ahmet Apay

A8-ISITES2014ID301 Konfeksiyon Üretiminde Bir Operasyon İçin İki Farklı Yöntem İle İş Ölçümü Uygulaması
Mücella Güner, Mehmet Küçük, Meral İşler

B12-ISITES2014ID303 Beton Yollarda Buz Çözücü Tuz Etkisine Su-Çimento Oranının Etkileri
Şenol Berberoğlu, Mehmet Sarıbıyık, Yunus Ekiz

C3-ISITES2014ID306 Fıdıc Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri İle Kamu İhalelerinde Kullanılan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmelerde Süre Uzatımı, Gecikme Ve Bunlarla Bağlantılı Konuların Karşılaştırılması
Yasin Kara, Muhammed Torun

A1-ISITES2014ID307 The Third Order Variations On The Fibonacci Universal Code And An Application To Cryptography
Çağla Özyilmaz, Ayşe Nalli

A12-ISITES2014ID309 Yüksek Fırınlarda Enerji Verimliliği Analizi: Kardemir A.Ş. Örneği
Murat Odabaş, Yusuf Çay, Enes Kilinç

B5-ISITES2014ID310 Intelligent Shoes By The Ability Of Adapting To Circumferential Conditions
Morteza Hanifeh Zadeh, Shervin Tanideh

A9-ISITES2014ID312 Mobile Robot İle Ortam Keşfetme, Müdahale Edebilme Ve Program Geliştirme
Bekir Çengelci, Emrah Kuzu

A5-ISITES2014ID313 Bt Görüntüleri Üzerinde Akciğer Nodüllerinin Bilgisayar Destekli Otomatik Bölütlenmesi
Emre Dandıl, Murat Çakıroğlu, Ziya Ekşi, Özlem Kar Kurt, Murat Özkan

A9-ISITES2014ID317 Anaokulu Öğrencilerinin Okul Servislerine Binme Ve İnme Zamanlarının Takibini Sağlayacak Mekatronik Sistemin Tasarımı
Serkan Dereli, Raşit Köker

C10-ISITES2014ID318 Nedim Sultan And Hasan Okuyucu. Antibacterial Behavior Of Tio2 And Tio2/Ag Coated Plexiglas
Yasin R. Eker, Yasin Arslan, Birgul Kacmaz

A16-ISITES2014ID319 Test Of İmprovement Of The Soymilk Quality
Dilmi Bouras Abdelkader, K. Bouthiba, N.E. Assal

A8-ISITES2014ID321 Bir Konfeksiyon Ürünü Üretiminde Dikim Hattının Farklı Yöntemler İle Dengelenmesi
Mücella Güner, Meral İşler, Eda Acar

A11-ISITES2014ID322 Using Modified Couple Stress Theory To İnvestigate The Size-Dependent İnstability Of Rotational Nano-Actuator Under Van Der Waals Force
Yaghoub Tadi Beni

B6-ISITES2014ID323 Comparison Of Parallel Cuda And Openmp Implementations Of Particle Swarm Optimization
O. Tolga Altinoz, A. Egemen Yılmaz

C9-ISITES2014ID324 Innovatıon In Agricultural Tractors
A. Fatih Haciyusufoğlu, Zafer Korkmaz

C10-ISITES2014ID326 Post-Buckling Shapes Of A Blood Vessel Embedded İn Nonlinear Soft Tissue
Mohammed Elgindi, Dongming Wei, Mohammed Ghazy

C10-ISITES2014ID327 Bipolar Elektrot Konfigurasyonu Temelinde İşlemsel Retina Uyartım Modeli Geliştirilmesi
Mahmut Emin Çelik, İrfan Karagöz

B6-ISITES2014ID328 Java Web Tabanlı Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Abdulcebar On, Necaatin Barişçi

C1-ISITES2014ID329 Öğrenci Performansının Veri Madenciliği İle Belirlenmesi
Sevil Özarslan, Necaattin Barışçı

A16-ISITES2014ID330 Transparent Conducting Oxides For Photovoltaics: A Fundamental İnvestigation Of Their Properties
Mutlucan Bayat

A12-ISITES2014ID331 First And Second Law Analysis Of Central Cooling System Of A Multipurpose Buildings
Alper Ergün, Tayfun Menlik, Musa G. Özkaya

A12-ISITES2014ID333 Malatya İlinin Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Ve Kullanılabilirliği
Rasim Behçet, Hasan Gül, Hakan Oral, Mehmet Özalp

A12-ISITES2014ID334 Flow Structure Around A Horizontal Cylinder At Different Elevation İn Shallow Water
N. Filiz Özdil, Hüseyin Akilli

A12-ISITES2014ID335 Flow Structure Around In-Line Horizontal Circular Cylinders At Different Elevation İn Shallow Water
N. Filiz Özdil, Hüseyin Akilli

A16-ISITES2014ID336 The Vortex Shedding Control Of Circular Cylinder By Perforated Fairing İn Shallow Water
Tahir Durhasan, Engin Pınar, Muhammed M. Aksoy, Göktürk M. Özkan, Hüseyin Akıllı, Beşir Şahin

A12-ISITES2014ID337 Can-Bus Haberleşme Protokolü İle Bina Enerji Yönetimi Uygulaması
Onur Kalayci, Mükremin Ay

A17-ISITES2014ID338 Aısı D2 Çeliğine Uygulanan Farklı Bekletme Sürelerindeki Derin Kriyojenik İşlemin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi
Eylül Demir, İhsan Toktaş

B6-ISITES2014ID339 Bir Otomasyon Prosesinin Veri Matris Kodu Teknikleri Kullanılarak Yönetilmesi: Hareketli Bant İçeren Bir Otomasyon Prosesinin Bir Deney Seti Olarak Tasarlanması Örneği
İsmail Öylek, Metin Varan, Barış Boru

A9-ISITES2014ID340 Proposal For Multi-Criteria Approach To Automobile Selection
Mustafa Yavaş, Taner Ersöz, Mehmet Kabak, Filiz Ersöz

A16-ISITES2014ID341 Monitoring Method For Brown Sugar Decolorization İon-Exchange Resin
Acheheb Hakima, Abdi Mounir

A16-ISITES2014ID342 Fabrication Of Bioactive High Porous Hydroxyapatite Ceramics
Fatih Çalışkan, Zafer Tatlı, Ayça Sonkaya

A1-ISITES2014ID343 Tdy2007’Ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri İle İncelenmesi
Naci Caglar, Hakan Öztürk, Aydin Demir, Abdulhalim Akkaya

C7-ISITES2014ID344 Farklı Kesit Geometrilerine Sahip Betonarme Kolonların Davranışının İncelenmesi
Naci Caglar, Abdulhalim Akkaya, Aydin Demir, Hakan Öztürk

A1-ISITES2014ID345 Fark Denklemlerinin Çözümünde Parametrelerin Değişimi Yöntemi
Hüseyin Kocaman

A18-ISITES2014ID346 Sapanca Gölü İçme Suyu Havzasında Otoyol Ve Demiryolundan Kaynaklanan Kirliliğin Filtre Şerit Yöntemiyle Giderilmesi
Abdullah Uzun, Rüstem Keleş, Ibrahim Bal

B12-ISITES2014ID347 Hız Kasisi Uygulamaları Ve Hız Azaltım Etkileri: Sakarya Örneği
Hakan Aslan, İrfan Pamuk