Topic C3 - Applications in Engineering
 

C3-ISITES2017ID3 Küçük Ölçekli Sarsma Tablası Test Modelleri için Uygun Ölçeklendirme Katsayısının Araştırılması
Özge Şahin, Naci Caglar, Erkan Çelebi

C3-ISITES2017ID25 Electroencephalographic Signaling Approach in Detecting Moods of People
Fatih Basciftci, Çiğdem Afacan

C3-ISITES2017ID29 Bisiklet Yollarının Belirlenmesi Ve Kapasite Analizlerinin Yapılması
Zuhal Tiftik Köseoğlu, Hakan Güler

C3-ISITES2017ID35 TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK OPTİMİZASYON ÇALIŞMALARI: SAKARYA İLİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA
Serkan Karaca, Hakan Güler

C3-ISITES2017ID39 Asi Nehri Yatağının Taşkın Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi
Pinar Küçük, Emrah Doğan, Osman Sönmez, Fatma Demir

C3-ISITES2017ID42 Özel Hastane Seçim Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Değerlendirilmesi ve Kocaeli İli Uygulaması
Zerrin Aladağ, Selen Avcı, Betim Çelik, Atakan Alkan

C3-ISITES2017ID63 Process Improvement and Kaizen Study: An Application in a Tire Company
Çağın Karabıçak, Gülşen Akman, Burcu Özcan, Sedat Karabıçak

C3-ISITES2017ID66 DA-DA Konvertörlerin Euler-Lagrange Modellemesi ve Pasif Olma Temelli Denetimi
Nedim Aktan Yalçın, Fahri Vatansever

C3-ISITES2017ID82 Risk Analysis in Railways
Cahit Kaya, Hakan Güler

C3-ISITES2017ID83 Railway Infrastructure Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) analysis
Shuhratjon Hidirov, Hakan Guler

C3-ISITES2017ID86 Soil-structure Interaction In Railway Bridges
Koray Sen, Hakan Guler

C3-ISITES2017ID90 Dspic33fj32mc204 Based Low Input Voltage AC Motor Driver Design and Implementation
Tolga Özer, Sinan Kıvrak, Yüksel Oğuz

C3-ISITES2017ID91 Performance of S-Band Active Phased-Array RF Beamforming Networks
Ahmet Hastürk, Nursel Akçam

C3-ISITES2017ID94 Toplu Konutların SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi: Sakarya Deprem Konutları Örneği
Esra Dobrucalı, İsmail Hakkı Demir

C3-ISITES2017ID97 Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Hedef Programlama Yöntemi ile Reklam Stratejisi Seçimi: Mobilya Firması Örneği
Hacı Mehmet Alağaş, Şafak Kızıltaş, Ömer Selman Mermi, Tamer Eren, Mustafa Hamurcu

C3-ISITES2017ID106 Temiz Kumlarda Boşluk Oranı-Geçirimlilik İlişkisi
Ertan Bol, Aşkın Özocak, Sedat Sert, Kadir Kocaman

C3-ISITES2017ID111 Artan İnce Kum Oranının Siltlerin Sıkıştırılabilirliğine ve Dayanımına Etkisi
Sedat Sert, Ertan Bol, Aşkın Özocak, Kurban Öntürk

C3-ISITES2017ID112 Hydrogeological Investigation of the North of Kaman (Kırşehir) Region
Tülay Ekemen Keskin, Bahadır Subaşı, Zeynel Başıbüyük

C3-ISITES2017ID121 Yüksek Modüllü Kolonların Zemin İyileştirmesinde Kullanımı ve Hesap Yöntemleri
Zeynep Aksangür, Ertan Bol

C3-ISITES2017ID123 Experimental and simulating study of water immersion cooling of canned carrot puree
Hakima Acheheb, Amina Adjout, Sabrine Gouba

C3-ISITES2017ID126 Development of the technology of building ceramics based on fusible clays and dolomite
İ.N. Shirinzade, İ.H. Mammadova

C3-ISITES2017ID128 Paralel Bağlı Karşıt Akışlı Ranque-Hilsch Vorteks Tüplerde Farklı Sayı ve Malzemelerdeki Nozulların Isıtma–Soğutma Sıcaklık Performansına Olan Etkisi Deneysel Olarak İncelenmesi
Volkan Kirmaci

C3-ISITES2017ID133 Trabzon Koşullarında Güneş Radyasyonu ile Alüminyum Ergitme
Cevdet Demirtaş, Ali Kemal Özcan, Merdin Danişmaz

C3-ISITES2017ID139 Mühendislik Uygulaması Olarak Sabit Platform Tasarımı
Daghan Dogan, Duzgun Murat Yilmaz, Huseyin Aniktar

C3-ISITES2017ID163 Arazi kullanımı değişiminin akarsuda taşınan katı madde miktarına etkisi: Taşlıçay Deresi, Türkiye
Mücahit Opan, Emrah Doğan, Osman Sönmez, Temel Temiz, Fatma Demir

C3-ISITES2017ID166 Elektrik Nedenli Yangınların İncelenmesi Ve FMEA Yönteminin Uygulanması (Antalya Örneği)
Mehmet Cem Şengöz, Mustafa Merdan

C3-ISITES2017ID168 Elektrik Nedenli Yangınların İncelenmesi Ve Fmea Yönteminin Uygulanması (İstanbul Örneği)
Mehmet Cem Şengöz, Mustafa Merdan

C3-ISITES2017ID169 Çelik I Kirişlerinde Gövde ve Berkitme Kalınlığı ile Berkitme Yerleşim Şeklinin Eğilme Davranışına Etkisi
Mustafa Sivri, Mürüvet Sura

C3-ISITES2017ID179 Investigation of the Usability of Hibiscus Plant as a Natural Dye Source
Fazlıhan Yilmaz, M.İbrahim Bahtiyari

C3-ISITES2017ID193 Nonlinear Dynamic Analysis of Laminated Composite Plates Supported by Springs
Ihsan Kucukrendeci, Kemal Ermis, Mehmet Caliskan

C3-ISITES2017ID201 Forecasting Sproadic Demand In Supply Chain Management
Mehmet Gulsen, Kunter Ipek

C3-ISITES2017ID205 İklim Değişikliğinin Yalova Gökçe Barajı Su Seviyesine Etkisi
Osman Sönmez, Fatma Demir, Emrah Doğan

C3-ISITES2017ID206 İznik Gölü Su Seviyesindeki Değişimin Meteorolojik Verilerle İncelenmesi
Fatma Demir, Osman Sönmez, Emrah Dogan, Pinar Küçük

C3-ISITES2017ID207 Akım Ölçümü Olmayan Nehirlerde Farklı Yağış Akış Modelleri ile Tekerrürlü Taşkın Debisi Hesabı: Mudurnu Çayı Örneği
Osman Sönmez, Tuğçe Hırca, Fatma Demir

C3-ISITES2017ID210 Yünlü Kumaşların Reyhan ile Renklendirilmesi
Fazlıhan Yilmaz, M.İbrahim Bahtiyari

C3-ISITES2017ID235 Determination of The Effects of Salts in Dyeing of Angora Fibers
Riza Atav, Abbas Yurdakul

C3-ISITES2017ID237 MV Circuit Breaker Control with PLC and SCADA
Hüseyin Altınkaya, Yasin Ayberk Narin, Seda Şanver

C3-ISITES2017ID238 Development of Antibacterial Upholstery Fabrics with Foam Application Technique
Riza Atav, Alper Topuz, Tolga Arican

C3-ISITES2017ID240 İnşaat Yıkıntı Atıkları Kullanılarak Zeminlerin Serbest Basınç Dayanımının I·yiles¸tirilmesi
Isa Vural, Tahir Akgül, Emine Aydin

C3-ISITES2017ID254 Behavior of Reinforced Concrete Walls with Mesh Reinforcement Subjected to Cyclic Loading
S. Bahadır Yüksel

C3-ISITES2017ID264 Investigation of Multiple Effect Evaporator Design
Kemal Ermis, Ihsan Kucukrendeci, Murat Karabektas, Mehmet Caliskan

C3-ISITES2017ID269 Investigating Performance on Intercooler in Turbocharger Diesel Engine with ANN
Kemal Ermis, Yasar Sen

C3-ISITES2017ID274 On-site Safety Considerations for Scaffoldings
Erkan Dogan, Sadik Alper Yildizel, Mehmet Ali Yurdusev

C3-ISITES2017ID288 Numerical Analysis of Dynamic Contact Forces Due to Interaction Moving Vehicles and Flexible Structures
Mehmet Akif Koç, Yusuf Cay, Ismail Esen, Ömer Çerlek, Muhammed Asim Kesercioğlu

C3-ISITES2017ID292 Radiation of Sound Waves from a Semi-Infinite Rigid Duct by Local Outer Lining
Burhan Tiryakioğlu, Ahmet Demir

C3-ISITES2017ID297 Tek Silindirli Buji Ateşlemeli Bir Motor için Hava Akış Parametrelerinin İncelenmesi
Usame Demir, Volkan Aygül, Gökhan Coşkun, Hakan Serhad Soyhan, Ali Türkcan, Ertan Alptekin, Mustafa Çanakcı

C3-ISITES2017ID302 Scattering of Sound Waves in a Lined Two-stepped Waveguide
Ayşe Tiryakioğlu, Ahmet Demir

C3-ISITES2017ID303 Sound Transmission in an Expansion Chamber with Lined Walls and Extended Inlet/Outlet
Ahmet Demir

C3-ISITES2017ID306 Hot Water Production by Using Solar Energy in Heat Substations
Merdin Danışmaz, Cevdet Demirtaş

C3-ISITES2017ID307 Use of Spatial Analysis Methods in Land Appraisal; Konya Example
Şükran Yalpır, Fatma Bünyan Ünel

C3-ISITES2017ID315 Çok Çarpan Jetli Kanalda Isı Geçişinin Sayısal Modellenmesi
Unal Uysal, Hakan Hirca

C3-ISITES2017ID316 Türkiye için Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Trafik Kazası Tahmini Araştırması
Recep Koray Kiyildi

C3-ISITES2017ID329 Beton Dayanımının Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışına Etkisi
Naci Caglar, M Nadhr Alolabi, Nurdan Köroğlu, İlker Subaşı, Ahmet Hamdi Serdar

C3-ISITES2017ID330 Evaluating the Repair Performance of the Cracked Plate Using Adhesive Shear Stresses
Halil Ozer, Mustafa Cay

C3-ISITES2017ID332 Characterization of Ion Substituted Calcium Phosphate Apatites Produced via Sol-Gel Method
Ahmet Türk, Fatih Sargin

C3-ISITES2017ID333 Biocompatible Coating of Polyetheretherketone Biomaterials and Its Characterization
Fatih Sargin, Ahmet Türk, Garip Erdogan

C3-ISITES2017ID334 Comparison of Hydroxyapatite Coatings Produced Different Powder Morphology
Garip Erdoğan, Fatih Ustel, Ahmet Turk

C3-ISITES2017ID347 Betonarme Perdelerin Betonarme Yüksek Binaların Deprem Performansına Etkileri
Alptuğ Öztürk, Naci Çağlar, Gökhan Dok, Muharrem Yüksel

C3-ISITES2017ID348 Betonarme Yüksek Yapıların Deprem Performansına Betonarme Perde Oranın Etkisi
Muharrem Yüksel, Naci Çağlar, Gökhan Dok, Aydın Demir