Topic B8 - Geomatics and Geoinformation Technologies
 

B8-ISITES2017ID24 Genexpro Tools Uygulaması ile Yolculuk Tahmin Analizleri
Gizem Teloren, Hakan Aslan

B8-ISITES2017ID65 Sakarya Toplum Taşıma Sistemi için CBS Uygulamalı Otobüs Durağı Optimizasyonu
Hakan Kocaman, Hakan Aslan

B8-ISITES2017ID71 Sinyalize Kavşaklarda Meydana Gelen Taşıt Gecikmelerinin VISSIM Simülasyon Modellenmesi
Yusuf Aktaş, Hakan Aslan, Fatih Pistil

B8-ISITES2017ID115 Investigation of the ravine intensity with the modern geoderic methods under the arid climatic condition
S.A. Ganiyeva, E.A. Gurbanov, S.B. Verdiyev

B8-ISITES2017ID165 Mekansal Planlama Alan Kullanım Kararlarında Güneş Enerji Santrallerinin Yer Seçimi Kriterleri
Atila Gul, Afşar Karakoc, Seriyye Rehimbeyli

B8-ISITES2017ID283 Seismic Activity of Aksaray (Turkey) and Its Vicinity
Tekin Yeken, T.Serkan Irmak, Cengiz Kurtuluş, Cemal Erdemir

B8-ISITES2017ID311 GIS-based urban growth area selection using Analytic Hierarchy Process in Edirne/Turkey
Mevlüt Uyan, Şükran Yalpır

B8-ISITES2017ID327 Rize Bölgesi Kompleks Sülfürlü Çinko Cevherlerinin Anodik Oksitleme Yöntemi ile Liçi
Figen Özboz, Mehmet Uysal, Harun Gul, Ahmet Alp

B8-ISITES2017ID343 Effect of Transportation Network Topology on the Capacity and Travel Time Reliability
Ahmed Farah, Hakan Aslan