Topic C2 - Knowledge Engineering and Management
 

C2-ISITES2017ID4 On Construction of 7x7 Involutory Circulant Matrices
Mehmet Ozen, Samet Aydogdu

C2-ISITES2017ID19 İşletmelerde Stok Yönetimi Üzerine Bir Araştırma
Gamze İlgün, Erkan Sami Kokten, Günay Özbay

C2-ISITES2017ID226 Determination of the Correlation Between Air Quality and Cardiovascular, Cerebrovascular and Respiratory Diseases with Data Analysis
Sultan Turhan, Defne Eskiocak

C2-ISITES2017ID287 Toki Konutlarında Son Kullanıcı Memnuniyetinin KFY Yöntemiyle Değerlendirmesi
Yasin Kara, İsmail Hakkı Demir, Muhammed Torun

C2-ISITES2017ID289 Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Projelerde Hak Sahiplerinin Müteahhit Seçimine Bulanık Mantık Yaklaşımı
Muhammed Torun, İsmail Hakkı Demir, Yasin Kara

C2-ISITES2017ID308 Researching Usage of GLOBE Culture Dimensions in Organizational Management by using DEMATEL Method
Atakan Alkan, Kamile Canbay, Gülşen Akman, Zerrin Aladağ