Topic A6 - Control Theory and Application
 

A6-ISITES2017ID54 Talaşlı İmalat Süreçlerinde Kriyojenik Soğutma Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
Necati Uçak, Adem Çiçek

A6-ISITES2017ID102 Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat Düzensizliğine Perde Duvar Etkisi
Zehra Şule Garip, Erhan Eren, Furkan Erdem, Mehmet Niyazi Bozdoğan

A6-ISITES2017ID151 Çok Katlı Binaların Depremde Davranışlarının Sistem Mühendisliği Açısından İncelenmesi
Ali Okatan, Can Balkaya, Muhammed Arslan

A6-ISITES2017ID187 Microcontroller Based Traffic Light Control System
Abdulhakim I.F. Awami, Ziyodulla Yusupov

A6-ISITES2017ID197 Yumuşak Kat Düzensizliği olan Betonarme Binalarda Yapı Zemin Etkileşimi
Zehra Şule Garip

A6-ISITES2017ID214 PID Position Control System Design for 2 DOF Propeller Pendulum Actuated by Four Motors
Onur Günel, Arif Ankaralı

A6-ISITES2017ID314 İki Serbestlik Dereceli Dört Rotor Sisteminin Tasarımı, Modellenmesi ve Kontrolü
Ethem Kelekci, Selcuk Kizir, Zafer Bingul

A6-ISITES2017ID331 DC Motor Pozisyon Kontrolü için Ayrık Zaman PD Katsayılarının Parametrik Denklemlerle Elde Edilmesi
Ayhan Ozdemir, İbrahim Mucuk