Topic A1 - Current issues and challenges in innovation
 

A1-ISITES2017ID95 5G ve Ötesi Teknolojilerde Kullanılacak Olan Büyük Ölçek MIMO Sistemi için TDD-FDD Yaklaşımları
Osman Di·kmen, Selman Kulaç

A1-ISITES2017ID276 Compact Single-band Monopole Antenna With C-shaped and S-shaped Meander Strips For 4.5G Applications
Cihat Şeker, Turgut Öztürk, Muhammet Tahir Güneşer

A1-ISITES2017ID336 Demir Çelik Sektöründe Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Optimal Stok Seviyelerinin Belirlenmesi: Kardemir A.Ş. Örneği
Fuat Simsir, Hulya Civak, Ozer Uygun