Topic A14 - Hazard Prevention and Disaster Reduction
 

A14-ISITES2015ID33 EXAMINATION of TURBIDITY PROBLEM of DRINKING WATER TREATMENT PLANT BY USING FAULT TREE ANALYSIS
Sermin Elevli, Deniz Bingöl, Nevin Uzgoren, Feza Geyikçi

A14-ISITES2015ID42 STATICAL EVALUATION OF FACTORS AFFECTING THE COPPER LEACHING PERFORMANCE OF METAL ELECTROPLATING WASTE SLUDGE
Feza Geyikçi, Gediz Uğuz

A14-ISITES2015ID44 Eğimli Bir Arazide İnşa Edilmiş Donatılı Bir Zemin Duvarında Stabilite Problemi
Ertan Bol, Sedat Sert, Aşkın Özocak

A14-ISITES2015ID74 Yangın Risk Haritasının Üretilmesi ve İstasyonların Konumlarının Uygun Yer Analizi İle İrdelenmesi
Aziz Sisman

A14-ISITES2015ID122 AŞAĞI SAKARYA NEHRİ ADAPAZARI KESİMİ TAŞKIN RİSK TAYİNİ
Fatma Demir, Osman Sönmez

A14-ISITES2015ID190 Soil Properties and Applications Review with EERA (Equivalent-Linear Earthquake Site Response Analyses) in İstanbul-MARMARAY Project Between Kazlıçeşme to Sirkeci
Ayhan Keskinsezer, Sunay Beyhan, Günay Beyhan

A14-ISITES2015ID192 Soil Properties and Applications Review with NERA (Nonlinear Earthquake Site Response Analyses) in İstanbul-MARMARAY Project between Kazlıçeşme to Sirkeci
Günay Beyhan, Ayhan Keskinsezer, Sercan Öztürk

A14-ISITES2015ID258 An innovative approach for seismic zonation by using Geographical Information System
Ergin Ulutaş

A14-ISITES2015ID271 The use of natural and modified sepiolite for arsenic removal in drinking water
Ayten Ates

A14-ISITES2015ID331 Şubat 2015 Tarihinde Edirne'de Meydana Gelen Taşkının Değerlendirilmesi
Uğur Akkaya, Emrah Doğan, Zeki özcan

A14-ISITES2015ID368 Eskipazar Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Rayleigh, Lognormal ve Weibull Dağılım Fonksiyonları ile Modellenerek Tahminlenmesi
Bayram Köse, Mesut Yazıcı, S. Hilmi Yılmaz, Muhammet Tahir Güneşer

A14-ISITES2015ID399 TDY 2007’de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma
Naci Caglar, Muharrem Aktaş, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok