Bildiri Formatı

Bildiri Formatı

Sempozyum için bildiri formatını aşağıdaki dosyada bulabilirsiniz. Bildirinin sayfa sınırı 10 ile sınırlandırılmıştır. Fazladan 6 sayfa daha olabilir fakat her sayfa için 2 Euro ödenmelidir.

Tamamen Türkçe olan bildiriler için İngilizce özet bulunmalıdır.

Bildiri Formatı : ISITES2022-paper-template.docx