Topic B4 - Information Technologies and Systems
 

B4-ISITES2017ID1 A Survey on Software Quality Using Smart Systems
M. Fatih Adak

B4-ISITES2017ID38 An İnvestigation of Interactive Whiteboard Use
Meryem Fulya Görhan, Aysan Şentürk

B4-ISITES2017ID69 Web Tasarımında Flat Tekniğinin Kullanılmasıyla Mobil Etkilerinin İncelenmesi
Ahmet Burdurlu, Muhammet Gümüşsoy, Fatih Başçiftçi

B4-ISITES2017ID118 Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren İstasyon Yerinin Seçimi
Tamer Eren, Mustafa Hamurcu, Hacı Mehmet Alağaş

B4-ISITES2017ID177 Bilişim Sektöründe Süreçlerin İyileştirilmesinde Ölçülebilirlik ve Ödüllendirme Faktörü
Fatma Molu, Ayşe Betül Karagöz

B4-ISITES2017ID184 Yüksek Performans Elektronik Sistemlerde Optik Veri İletimi
Yusuf Karakuş

B4-ISITES2017ID200 Bilgi Teknolojileri Organizasyonlarında Merkezi, Dağıtık ve Hibrit Test Yönetim Modellerinin Karşılaştırılması
Fatma Molu, Ayşe Betül Karagöz

B4-ISITES2017ID248 Composition capability of Component-Oriented Development
M. Çağrı Kaya, Anıl Çetinkaya, Ali H. Doğru