Topic B12 - Geomatics and Geoinformation Technologies
 

B12-ISITES2014ID155 Texturing Techniques in 3D City Modeling
Idris Kahraman, İsmail Rakıp Karaş

B12-ISITES2014ID303 Beton Yollarda Buz Çözücü Tuz Etkisine Su-Çimento Oranının Etkileri
Şenol Berberoğlu, Mehmet Sarıbıyık, Yunus Ekiz

B12-ISITES2014ID347 Hız Kasisi Uygulamaları Ve Hız Azaltım Etkileri: Sakarya Örneği
Hakan Aslan, İrfan Pamuk