Topic A14 - Hazard Prevention and Disaster Reduction
 

A18-ISITES2014ID165 Investigation Of Stability Of Spoil Piles Under Different Drainage Conditions
Hasan Karakul

A18-ISITES2014ID205 Biodegradation Of Bioplastic Carrier Bag Wastes By The White Rot-Fungus Coriolus Versicolor
Ezgi Bezirhan Arikan, H.Duygu Ozsoy

A18-ISITES2014ID215 Titanyum Dioksit Nanopartikülünün Buğday Çimlenmesine Etkisi
Zeynep Görkem Doğaroğlu, Nurcan Köleli

A18-ISITES2014ID216 Prediction Of Indoor Air Pollutant Concentrations Using Nazaroff-Cass Model
Nesibe Yalçın, Ahmet Özmen

A18-ISITES2014ID217 Çelikhane Cürufundan Ve Tufalından Bitki Besin Elementlerinin Geri Kazanımı Ve Bu Elementlerin Bitki Büyümesine Etkisi
Aydeniz Demir, Dilan Yildirim, Nurcan Koleli

A18-ISITES2014ID218 A New Approach To Using Microorganisms İn Treatment Of Wastewater: Decolorization Of Textile Dyes By Fungus İn Membrane Bioreactor
Caglayan Acıkgöz, Ülküye Dudu Gül, Kadir Özan, Onur Kavuştu, İlker Özer

A18-ISITES2014ID225 Tarımsal Aktivitelerden Kaynaklı Yeraltısuyu Kirliliği; Göksu Delta'sı
Olcay Özer

A18-ISITES2014ID246 Elektrokoagülasyon İle Endüstriyel Atıksu Arıtımı
Ceyhun Akarsu

A18-ISITES2014ID290 Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu Katı Atık Karakterizasyonu Ve Maliyet Analizi
Mutlu Yalvac, Mustafa Gündoğdu, Ekrem Gündoğdu

A18-ISITES2014ID346 Sapanca Gölü İçme Suyu Havzasında Otoyol Ve Demiryolundan Kaynaklanan Kirliliğin Filtre Şerit Yöntemiyle Giderilmesi
Abdullah Uzun, Rüstem Keleş, Ibrahim Bal