Topic A12 - Power Systems, Energy Management
 

A12-ISITES2014ID33 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsünde Güç Kalitesi Analizi Ve Değerlendirilmesi
Sahabettin Hasar, Yasemin Onal, Metin Kesler

A12-ISITES2014ID38 Nükleer Yakıt Üretiminde, Hızlandırıcı Kaynaklı Sistemler (Ads) İle Konvansiyonel Zenginleştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması
Seyit Rıza Tokgöz, Recep Akkaya, Elif Kemah

A12-ISITES2014ID41 Doğrultucu Devre Elemanlarının Genetik Algoritmalarla Optimizasyonu
Fahri Vatansever, Nedim Aktan Yalçın

A12-ISITES2014ID60 Elektronik Güç Transformatörünün Tasarımı Ve Analizi
Hakan Açikgöz, Ökkeş Fatih Keçecioğlu, Mustafa Şekkeli

A12-ISITES2014ID62 Analysis And Comparison Of Hybrid And Single Tuned Passive Power Filters
O.Fatih Kececioglu, Hakan Acikgoz, Mustafa Sekkeli

A12-ISITES2014ID73 Adıgüzel Hydroelectric Power Plant Modeling And Load-Frequency Control
Ahmet Kaysal, Yüksel Oğuz, Kübra Kaysal

A12-ISITES2014ID74 Yük Tahmini İçin Hibrit (Ysa Ve Regresyon) Model
Kübra Kaysal, F.Onur Hocaoğlu, Ahmet Kaysal

A12-ISITES2014ID124 Reactive Power Compensation İn Power Systems, Harmonic Analysis And Elimination With Passive Filters
Zeynel Baş, Ayhan Özdemir

A12-ISITES2014ID128 Stokastik Modellerle Rüzgar Hızı Tahmini; Karabük Örneği
Bayram Köse, Ziyaddin Recebli, Mehmet Özkaymak

A12-ISITES2014ID183 Variac Controlled Reactive Power Compensation Application
Önder Özmen, Ali Ozturk, Yalçın Alcan

A12-ISITES2014ID192 Optimization Of Transformer Efficiency With Gravitational Search Algorithm For Various Operation Conditions
Yalçın Alcan, Ali Ozturk, Önder Özmen

A12-ISITES2014ID229 Doğrudan Yolvermeli Sabit Mıknatıslı Senkron Motorda Rotor Çubuk Arızasının İncelenmesi
Gosenay Hatik, Elif İngenc, Mehmet Akar

A12-ISITES2014ID230 Asenkron Motorda Statik Eksenden Kaçıklık Arızasının İncelenmesi
Elif İngenc, Goşenay Hatık, Mehmet Akar

A12-ISITES2014ID263 Kok Bataryalarının Devreye Alınması, İşletilmesi Ve Asgari Çalışma Şartlarının Araştırılması
Hasan Basri Poyraz, Erdoğan Kanca, Mehmet Demir

A12-ISITES2014ID277 Fotovoltaik Enerji Sistemleri İçin Maksimum Güç Noktası Takip Algoritmalarının Karşılaştırılması
Serhat Duman, İsmail H. Altaş, Nuran Yörükeren, Bora Alboyacı

A12-ISITES2014ID309 Yüksek Fırınlarda Enerji Verimliliği Analizi: Kardemir A.Ş. Örneği
Murat Odabaş, Yusuf Çay, Enes Kilinç

A12-ISITES2014ID331 First And Second Law Analysis Of Central Cooling System Of A Multipurpose Buildings
Alper Ergün, Tayfun Menlik, Musa G. Özkaya

A12-ISITES2014ID333 Malatya İlinin Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Ve Kullanılabilirliği
Rasim Behçet, Hasan Gül, Hakan Oral, Mehmet Özalp

A12-ISITES2014ID334 Flow Structure Around A Horizontal Cylinder At Different Elevation İn Shallow Water
N. Filiz Özdil, Hüseyin Akilli

A12-ISITES2014ID335 Flow Structure Around In-Line Horizontal Circular Cylinders At Different Elevation İn Shallow Water
N. Filiz Özdil, Hüseyin Akilli

A12-ISITES2014ID337 Can-Bus Haberleşme Protokolü İle Bina Enerji Yönetimi Uygulaması
Onur Kalayci, Mükremin Ay