Topic B3 - Intelligent Techniques, Logics, and Systems
 

B3-ISITES2017ID6 Designing Multi-layered Articial Neural Networks for Risk Analysis of Lung Cancer Disease
Umut Kaya, Atınç Yılmaz, Ediz Saykol

B3-ISITES2017ID93 Yapı Yaklaşık Maliyet Hesaplarında Yapay Zekâ Tekniğinin Uygulanabilirliğinin Bir Vaka Çalışması Üzerinde İncelenmesi
Esra Dobrucalı, İsmail Hakkı Demir