Topic C6 - Engineering and Society
 

C6-ISITES2015ID288 FRP Donatı Çekme Testlerinde Numune Başlık Özeliklerinin Çekme Test Sonuçlarına Etkilerinin Araştırılması
Ferhat AYDIN, Yunus EKİZ, Mehmet SARIBIYIK, Ali SARIBIYIK

C6-ISITES2015ID337 Normal dayanımlı betonların CFRP ve GFRP ile güçlendirilmesinde elyaf türü ve sargı katmanlarının etkileri
Ali Sarıbıyık, Naci Çağlar, Abdulhalim Akkaya