Topic A5 - Cognitive Engineering and Human-Systems Integration
 

A5-ISITES2014ID118 Developing Natural Using Interface For Windows Operating System Using Kinect
İsmail Öztel, Hüseyin Eski, Cemil Öz

A5-ISITES2014ID119 Deveoping And Establishing A Painting Program Controlling With Hand Motions Using Kinect
Gözde Yolcu, Tuğrul Taşçı, Cemil Öz

A5-ISITES2014ID313 Bt Görüntüleri Üzerinde Akciğer Nodüllerinin Bilgisayar Destekli Otomatik Bölütlenmesi
Emre Dandıl, Murat Çakıroğlu, Ziya Ekşi, Özlem Kar Kurt, Murat Özkan