Topic A13 - Green Energy and Green Technology
 

A13-ISITES2014ID22 Dry Reforming Of Methane And Carbon Dioxide Over A Rh(2Wt.%)/Ceo2 Catalyst
Menderes Levent

A13-ISITES2014ID71 Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu
Hüseyin Kaya, Mehmet Özkaymak, Erol Arcaklioğlu

A13-ISITES2014ID143 Parametric Study Of A Double Effect Absorption Refrigeration System
Murat Ozturk, Abbas Alpaslan Kocer

A13-ISITES2014ID145 The Treatment Studıes Of Textıle Wastewater Damagıng The Envıronment
Kadir Özan, Ülküye Dudu Gül, Caglayan Acikgoz

A13-ISITES2014ID146 Güneş Kulesinin Deniz Üzerinde Tasarımı Ve Ekserji Analizi
Hüseyin Yağlı, Ali Koç, Yıldız Koç, Ali Galip Mumcu

A13-ISITES2014ID160 Sıkıştırma Basıncının Pem Yakıt Pili Performansına Etkisi
Hüseyin Kahraman, İsmet Çevik, Sertaç Coşman

A13-ISITES2014ID170 Co2 Soğutucu Akışkanlı Isı Pompasının Soğutma Ve Isıtma Karakteristiklerinin İncelenmesi
Bahri Aksu, Hüseyin Kurt

A13-ISITES2014ID177 Giyilebilir Teknolojiler Ve Bir Solar Enerjili Şapka Uygulaması
Bülent Çobanoğlu, Necip Fazıl Bilgin, Fatih Çelik

A13-ISITES2014ID195 Biyodizel Reaksiyonlarında Fuzel Yağı Kullanımı
Salih Özer, Abdurazzak Aktaş

A13-ISITES2014ID213 Green Process Design And Operation For Ester Synthesis
Filiz Ugur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu

A13-ISITES2014ID221 Esterification Of Maleic Acid With Butanol Catalyzed By Environmentally Friendly Catalysts
Mehmet Bengi Taysun, Emine Sert, Ferhan Sami Atalay

A13-ISITES2014ID223 Hidrojen Enerjisi, Üretim Mekanizmaları Ve Çevresel Önemi
Habibe Elif Gülşen, Halil Kumbur, Gamze Koyuncu

A13-ISITES2014ID251 Desing And İmplement Of Uninterruptable Power Supply System Can Be Fed By A Photovoltaic Energy System
Yusuf Seyis, Ali Ozturk

A13-ISITES2014ID276 Güneş Enerji Sistemleri İçin Bir Eğitim Aracı
Serhat Duman, Nuran Yörükeren, İsmail H. Altaş

A13-ISITES2014ID279 Güneş Bacası Sistemlerinde Kullanılan Rüzgar Türbinlerinin Karşılaştırmalı Analizi
Emrah Dokur, Murat Akıl, Mehmet Kurban

A13-ISITES2014ID289 Kereste Kurutmada Enerji Verimliliği - Güneş Enerjisi İle Kızılçam (Pinus Brutia) Kerestesi Kurutma Örneği
Hızır Volkan Görgün, Hasan Korkmaz, Öner Ünsal