Topic A2 - Knowledge Engineering and Management
 

A2-ISITES2015ID99 Gender Based Image Classification via Canonical Correlation Analysis
Mehmet Cem Catalbas, Yakup Ozkazanc, Arif Gulten

A2-ISITES2015ID249 EFFECT ON THE CORNEA STRUCTURE OF THE ULTRAVİOLET EMİTTED FROM THE ARC WELDİNG
Tanju Teker, Ali Şimşek, Eyyüp Murat Karakurt

A2-ISITES2015ID269 UZAKTAN ALGILAMA VE CBS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK AKIŞ EĞRİ NUMARALARINDAN EŞEN ÇAYI HAVZASI İÇİN TAŞKINLARIN BELİRLENMESİ
Eda Eraydin, Gonca H. CoŞkun, Necatİ Ağiralioğlu

A2-ISITES2015ID286 Veri Madenciliği Yöntemi ile Memnuniyet Algısının Araştırılması
Taner Ersoz, Deniz Merdin, Filiz Ersoz