Topic C9 - Innovation Management
 

C9-ISITES2014ID66 The New Agrıculture System’S Impacts On Agrıcultural Productıon And Implementatıons In Turkey
Dilehan Avşar, Gökhan Avşar

C9-ISITES2014ID81 Üniversite-Sanayi İşbirliklerinin Değerlendirilmesi Ve İstanbul Teknik Üniversitesi İle Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Arasında Gerçekleştirilen Proje Ortaklığının Örneklerle İncelenmesi
Aslı Yorulmazel, Cengizhan Bilgin, Görkem Erdoğan

C9-ISITES2014ID324 Innovatıon In Agricultural Tractors
A. Fatih Haciyusufoğlu, Zafer Korkmaz