Topic C7 - Technological Development and Innovation
 

C7-ISITES2014ID79 Koni Penetrasyon Deneyi Ölçümlerinde Gelişmeler
Sedat Sert, Aşkın Özocak, Ertan Bol

C7-ISITES2014ID117 Virtual Mirror Using Kinect Sensor
Muhammed Kotan, Cemil Öz

C7-ISITES2014ID175 Innovatıve Technologıes And Future Trends In Hıgh-Rıse Buıldıng Desıgn And Constructıon
Ayşin Sev, Meltem Ezel Çırpı

C7-ISITES2014ID200 Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Kurban Öntürk, İsa Vural

C7-ISITES2014ID204 Learning Management System On University-Industry Collaboration
Verda Özge Ünal, Turan Erman Erkan, Erhan Solakoğlu

C7-ISITES2014ID344 Farklı Kesit Geometrilerine Sahip Betonarme Kolonların Davranışının İncelenmesi
Naci Caglar, Abdulhalim Akkaya, Aydin Demir, Hakan Öztürk