Topic C3 - Industry and Community Engagement
 

C3-ISITES2014ID306 Fıdıc Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri İle Kamu İhalelerinde Kullanılan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmelerde Süre Uzatımı, Gecikme Ve Bunlarla Bağlantılı Konuların Karşılaştırılması
Yasin Kara, Muhammed Torun