Topic C10 - Biomedical Engineering
 

C10-ISITES2014ID84 Desıgn Of A Computer-Controlled Current Stımulator For Nerve And Muscle Excıtatıon
Mahmud Esad Arar, Burak Güçlü, Orhan Özhan, Mehmet Özkan

C10-ISITES2014ID85 Karotis Atardamarında Kan Akışının Modellenmesi
Özgür İnanç, Ziyaddin Recebli, Erhan Pulat

C10-ISITES2014ID115 Generating An Artificial Intelligent System For Diagnosing Thyroid Gland Related Diseases Using Fuzzy Logic And Artificial Neural Network
Uğur Kesen, Emre Canayaz, Ali Sarıkaş

C10-ISITES2014ID116  Kızılötesi Görüntülerden El-Damar Örüntüsü Tespiti
Volkan Seymen, Ömer Faruk Boyraz, Özdemir Çetin, Mustafa Zahid Yıldız

C10-ISITES2014ID158 Kinect İle Temel Yürüme Parametrelerinin Elde Edilmesi
Irfan Kösesoy, Cemil Öz, Ibrahim Delibaşoğlu

C10-ISITES2014ID179 Osilometrik Ölçüm Metoduyla Tansiyon Ölçülmesi Ve Görüntülenmesinin Yazılımsal Ve Donanımsal Olarak Gerçeklenmesi
Gökhan Uçar, Adnan Kavak, Taha Erdem Yıldırım, Mehmet Yakut

C10-ISITES2014ID202 Investigation Of The Performance Of The Air Purifier İn High-Risk Hospital Rooms By Counting Particles
Mana Sezdi

C10-ISITES2014ID210 Biomimetic Calcium Phosphate Coating Of Ti Alloy İn Sbf And 1.5×Sbf
Bengi Yilmaz, Zafer Evis, Aysen Tezcaner, Sreeparna Banerjee

C10-ISITES2014ID239 Knn, Nn, Bayes, Dt Ve Svm Kullanılarak Ekg Vurularının Sınıflandırılması
Yasin Kaya, Hüseyin Pehlivan

C10-ISITES2014ID318 Nedim Sultan And Hasan Okuyucu. Antibacterial Behavior Of Tio2 And Tio2/Ag Coated Plexiglas
Yasin R. Eker, Yasin Arslan, Birgul Kacmaz

C10-ISITES2014ID326 Post-Buckling Shapes Of A Blood Vessel Embedded İn Nonlinear Soft Tissue
Mohammed Elgindi, Dongming Wei, Mohammed Ghazy

C10-ISITES2014ID327 Bipolar Elektrot Konfigurasyonu Temelinde İşlemsel Retina Uyartım Modeli Geliştirilmesi
Mahmut Emin Çelik, İrfan Karagöz