Topic B6 - Information Technologies and Systems
 

B6-ISITES2014ID46 Dağıtık Mimari İle Tedarik Zinciri Yönetimi
Fatih Erdoğdu, Muammer Akçay

B6-ISITES2014ID47 Performance Of Matrix Multiplication By Using Mpı Parallel Programming Approach
Berna Şeref, Muammer Akçay

B6-ISITES2014ID87 Analysis Of User Interfaces Of Mobile Applications
Gökhan Akyol

B6-ISITES2014ID95 Br Gelişim Sürecinde Telsiz Cihazların Yazılım Açısından Sisteme Uygunluğunun Kontrolü
Metin Çiçek, Nursel Akçam

B6-ISITES2014ID110 Efficiently Web Service Selection Using Machine Learning Algorithms And Semantic Web
Muaz Gultekin, Ugur Ergul

B6-ISITES2014ID133 A Reliable System Integration Study Using Open Source Voıp Software
Ahmet Özmen, Veysel Harun Şahin

B6-ISITES2014ID139 Challenges, Methodologies, And Issues İn Mobile Banking Testing Process
Fatma Molu, Ayse Betul Karagoz

B6-ISITES2014ID142 Finans Sektörü Yazılım Süreçlerinde Şelale Modelinden Scrum Modeline Geçiş
Fatma Molu, Ayse Betul Karagoz

B6-ISITES2014ID149 Sakarya İline Ait Yangın Verilerinin Veri Madenciliği Yöntemleri İle Değerlendirilmesi
Yüksel Yurtay, Nilüfer Yurtay, Numan Çelebi, Nihal Zuhal Bacınoğlu, Gülşah Ak

B6-ISITES2014ID151 Mobil Destekli Aşı Takvimi Uygulaması
Sefa Gürel, Ahmet Cefakar, Nilüfer Yurtay, Yüksel Yurtay

B6-ISITES2014ID162 Araç Hızı Ve Yoğunlunun Video Görüntüleri Üzerinden Gerçek Zamanlı Olarak İzlenmesi
Ahmet Nusret Özalp, Salih Görgünoğlu

B6-ISITES2014ID187 Developıng A Parallel Sımulator For Dıstrıbuted Onlıne Gas Sensor Systems
Deniz Dural, Ahmet Özmen

B6-ISITES2014ID240 Çukurova Regıonal Aırport Sıte Selectıon Wıth Vıkor And Maute Methods
Medine Nur Türkoğlu, Özer Uygun

B6-ISITES2014ID261 Üniversiteler İçin Yönetim Bilişim Sistemi; Yazılım Yaşam Döngüsü İçinde Planlanma, Analiz Ve Tasarım Süreçleri
Muhammet Damar, Yılmaz Gökşen

B6-ISITES2014ID323 Comparison Of Parallel Cuda And Openmp Implementations Of Particle Swarm Optimization
O. Tolga Altinoz, A. Egemen Yılmaz

B6-ISITES2014ID328 Java Web Tabanlı Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Abdulcebar On, Necaatin Barişçi

B6-ISITES2014ID339 Bir Otomasyon Prosesinin Veri Matris Kodu Teknikleri Kullanılarak Yönetilmesi: Hareketli Bant İçeren Bir Otomasyon Prosesinin Bir Deney Seti Olarak Tasarlanması Örneği
İsmail Öylek, Metin Varan, Barış Boru