Topic B3 - Cognitive Science and Agent-Based Systems
 

B3-ISITES2014ID93 Geribeslemeli Haberleşme Sistemlerinde Bilişsel Radyo Modelinin Matematiksel Analizi
Metin Çiçek, Nursel Akçam

B3-ISITES2014ID113 Machıne Learnıng Based Inspectıon Technıque In Software Inspectıon Lıfecycle
Muaz Gultekin, Ozge Ozturk, Selin Bircan Tutgun