Topic B11 - Wireless Sensor Networks
 

B11-ISITES2014ID58 Machine Learning Approach For Estimating Sensor Deployment Regions On Satellite Images
Enes Ateş, Tahir Emre Kalaycı, Aybars Uğur

B11-ISITES2014ID65 Elektromagnetizma-Like Algoritması İle Kablosuz Algılayıcı Ağların Olasılıksal Dinamik Dağıtımları
Recep Özdağ, Ali Karci

B11-ISITES2014ID287 Wireless Sensor And Actuator Networks İn Precision Agriculture: Recent Trends And Future Directions
Hakkı Soy, Yusuf Dilay, Adem Özkan, Cevat Aydın, Mehmet Bayrak