Topic A8 - Manufacturing Science and Technology
 

A8-ISITES2014ID4 A Taguchi Application On Optimization Of Process Parameters For Hole Quality İn Drilling Of Aısı 304 Stainless Steel
Turgay Kıvak, Ergün Ekici, Adem Çiçek

A8-ISITES2014ID30 Hadfield Çeliğine Elektro Erozyon İle İşleme Yöntemiyle Mikro Derin Deliklerin Delinmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi
Volkan Yilmaz, Hakan Dilipak, Mustafa Özdemir, Gültekin Uzun

A8-ISITES2014ID52 Ggg 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri Ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi
Harun Koçak, Mahmut Gülesin, Gültekin Uzun

A8-ISITES2014ID57 Experimental Investigation Of The Machinability Of Duplex Stainless Steels With Wedm
Metin Zeyveli, Mehmet Altuğ, Abdulmecit Güldaş

A8-ISITES2014ID92 Defects Detection Of Profile And Rail Surface With Image Processing Techniques
Ahmet Çelik, İlhami Muharrem Orak

A8-ISITES2014ID163 Accurate And Quick Evaluation Of Nutritional Status Of Sheep By An İmproved Mobile Walk-Over Weighing System İn Field
Esad Sami Polat, Tamer Çaglayan, Mustafa Garip, Behic Coskun

A8-ISITES2014ID169 An Enhanced Accuracy Method For Determining Forming Temperatures İn Warm Deep Drawing Process
M. Hüseyin Çetin, Osman Yiğit, Hasan Gökkaya, Erol Arcaklioğlu

A8-ISITES2014ID199 Plastik Enjeksiyon Kalıplamada Çapak Miktarının Görüntü İşleme Yöntemiyle Belirlenmesi
Ferhat Ceritbinmez, Erdoğan Kanca, Mehmet Demir, Mehmet Koç

A8-ISITES2014ID203 Plastik Parça Üretiminde Çapaklanma Miktarının Genetik Algoritma Yöntemiyle Tahmin Edilmesi
Mehmet Demir, Ferhat Ceritbinmez, Erdoğan Kanca

A8-ISITES2014ID301 Konfeksiyon Üretiminde Bir Operasyon İçin İki Farklı Yöntem İle İş Ölçümü Uygulaması
Mücella Güner, Mehmet Küçük, Meral İşler

A8-ISITES2014ID321 Bir Konfeksiyon Ürünü Üretiminde Dikim Hattının Farklı Yöntemler İle Dengelenmesi
Mücella Güner, Meral İşler, Eda Acar