Topic A4 - Social Systems Engineering, Technologies and Design
 

A4-ISITES2014ID48 Üniversitelerde Verilen Hizmetlerin Öğrenci Memnuniyeti Açısından, Grey Evaluation Metodu İle Değerlendirilmesi
Yusuf Hayırsever, Salih Görgünoğlu