Topic A2 - Knowledge Engineering and Management
 

A2-ISITES2014ID42 Arduıno Tabanlı Prototip Akıllı Ev Sistemi Tasarımı
Emre Onaran, Esra Yılmaz, Yavuz Selim Bakan, Fahri Vatansever

A2-ISITES2014ID99 Semantik Web Arama Motoru Üzerine Bir İnceleme
Oguzhan Menemencioglu, Ilhami M. Orak

A2-ISITES2014ID184 Yapay Zeka Yöntemleri İle Dünya Depremlerinin Modellenebilirliği
Erkan Özhan