Topic A14 - Hazard Prevention and Disaster Reduction
 

A17-ISITES2014ID34 Rıde Comfort Sensıtıvıty Analysıs Of Portal Axle Usıng Adams/Car
Emre Sert, Sertaç Dileroğlu

A17-ISITES2014ID69 Ses Komut Tanıma İle Gezgin Araç Kontrolü
Muharrem Çelebi, Ali Buldu

A17-ISITES2014ID104 Otomobillerde Kullanılan Disk Fren Balatarının Deneysel İncelenmesi
Mustafa Timur, Hilmi Kuşçu

A17-ISITES2014ID278 Hareketli Cephe İskelelerinde Tasarım Parametrelerinin İncelenmesi
Naim Haskioğlu, Emine Aydın, Osman Eldoğan

A17-ISITES2014ID299 Cuzn30 Pirinç Malzemede Tane Boyutunun Mikro-Ekstrüzyon İşlem Kuvveti Üzerine Etkisi
M. Yalçın, A. Parasız

A17-ISITES2014ID338 Aısı D2 Çeliğine Uygulanan Farklı Bekletme Sürelerindeki Derin Kriyojenik İşlemin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi
Eylül Demir, İhsan Toktaş