Topic A14 - Hazard Prevention and Disaster Reduction
 

A16-ISITES2014ID29 Farklı Isıl İşlemlerin 16Mo3 (1.5415) Sac Malzemenin İleri-Geri Esneme Miktarına Etkisinin Deneysel Ve Mikroyapısal Olarak İncelenmesi
Mustafa Özdemir, Hakan Gökmeşe, Hakan Dilipak, Volkan Yılmaz

A16-ISITES2014ID45 Bakır Oksit (Cuo2) Nano Partiküllerle Güçlendirilmiş Çam Ahşabın Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Tahir Akgül, Ahmet Apay

A16-ISITES2014ID94 The Correlatıon Between Intergranular Phase Coalescence And Z Value Of Sialon-Tin Composıtes
Nurcan Calis Acikbas, Ferhat Kara, Pınar Ozen

A16-ISITES2014ID96 Characterization Of Green Epoxy Matrix Composites Filled With Ceramic Wastes
Gökhan Acikbas, Nurcan Calis Acikbas, Emre İkizek, Murat Ozel, Ahmet Sinan Eker

A16-ISITES2014ID98 Formatıon Of Superhydrophobıc Character On Ceramıc Surfaces
Gokhan Acikbas, Selcuk Ozcan, Nurcan Calis Acikbas

A16-ISITES2014ID127 Alkali Silis Reaksiyonu Açısından Sakarya Nehri Ve Çoruh Nehri Agregalarının Araştırılması
Korkmaz Yıldırım, İlker Tekin

A16-ISITES2014ID156 Sıkıştırma İşleminin Betonarme Elemanların Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkis
Kemalettin Yilmaz, Mucteba Uysal, Huseyin Ulugol

A16-ISITES2014ID157 Betonarme Eleman Tipinin Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi
Kemalettin Yilmaz, Mucteba Uysal, Huseyin Ulugol

A16-ISITES2014ID193 Tool Wear İn Cnc Turning Operations
Mustafa Nursoy, Hamdi Sözöz

A16-ISITES2014ID207 Investigation Of Mechanical Properties Of Dp 600 Steels At Elevated Temperatures
Bulent Aydemir, Havva Kazdal Zeytin, Gökhan Güven

A16-ISITES2014ID208 Deformation Behavior Of Cold-Formed 32Mn2.3Si3al Twıp Steel İn Tension At Different Temperatures
Bulent Aydemir, Havva Kazdal Zeytin, Gökhan Güven

A16-ISITES2014ID226 Dış Cephe Uygulamalarında Profil Çekme Metodu İle Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastiklerin Kullanılması
Aslı Hatipoğlu, Mehmet Sarıbıyık, Ferhat Aydın

A16-ISITES2014ID233 Polyurethane Networks From Different Soy-Based Polyols By The Ring Opening Of Epoxidized Soybean Oil With Poly(Ethylene Glycol)S
Sennur Deniz, Miray Sakarya

A16-ISITES2014ID262 Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi
Muhammet Uludağ, Remzi Çetin, Osman Aydoğuş, Kerim Çam, Derya Dispinar

A16-ISITES2014ID264 Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si Morfolojisine Ve Porozite Üzerine Etkisi
Muhammet Uludağ, Remzi Çetin, Özgür Ortaç, Merve Bingöl, Derya Dışpınar

A16-ISITES2014ID265 Grain Refinement, Modification, Degassing And Melt Quality Relationship İn Al-7Si-0.3Mg
Muhammet Uludağ, Remzi Çetin, Derya Dışpınar

A16-ISITES2014ID266 Al-Cu Alaşımlarında Porozite Ve Mikroyapının Yaşlandırma Üzerine Etkisi
Muhammet Uludağ, Serdar Çelebi, Derya Dışpınar

A16-ISITES2014ID267 Alcu4ti Alaşımın Farklı Döküm Sıcaklıklarında Döküm Kalitesi İle Yaşlandırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Muhammed Raşit Eryılmaz, Muhammet Uludağ, Derya Dışpınar, Memduh Kara

A16-ISITES2014ID268 Lm28 Alaşımının Farklı Döküm Sıcaklığının Si Morfolojisine Etkisi
Muhammet Uludağ, Derya Dışpınar

A16-ISITES2014ID270 The Change İn The Porosity Distribution With Hydrogen Content Of A357
Muhammet Uludağ, Remzi Çetin, Derya Dışpınar

A16-ISITES2014ID271 Change İn The Sdas By Sr Modification And Alb3 Grain Refinement İn A357
Muhammet Uludağ, Remzi Çetin, Derya Dışpınar

A16-ISITES2014ID274 Lm28 Alaşımında Tane İnceltme Ve Sr Modifikasyonun Si Morfolojisine Etkisi
Muhammet Uludağ, Zafer Yavaş, Ümmühan Öztürk, Nesibe Sevde Ülvan, Derya Dışpınar

A16-ISITES2014ID300 Bor Oksit (B2o3) Nano Partiküllerle Güçlendirilmiş Çam Ahşabın Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Tahir Akgül, Ahmet Apay

A16-ISITES2014ID319 Test Of İmprovement Of The Soymilk Quality
Dilmi Bouras Abdelkader, K. Bouthiba, N.E. Assal

A16-ISITES2014ID330 Transparent Conducting Oxides For Photovoltaics: A Fundamental İnvestigation Of Their Properties
Mutlucan Bayat

A16-ISITES2014ID336 The Vortex Shedding Control Of Circular Cylinder By Perforated Fairing İn Shallow Water
Tahir Durhasan, Engin Pınar, Muhammed M. Aksoy, Göktürk M. Özkan, Hüseyin Akıllı, Beşir Şahin

A16-ISITES2014ID341 Monitoring Method For Brown Sugar Decolorization İon-Exchange Resin
Acheheb Hakima, Abdi Mounir

A16-ISITES2014ID342 Fabrication Of Bioactive High Porous Hydroxyapatite Ceramics
Fatih Çalışkan, Zafer Tatlı, Ayça Sonkaya